Rok edukacji zdalnej pozostawił wielkie problemy. W ich rozwiązaniu mają pomóc eurofundusze  

Pandemia zmieniła myślenie o szkole. Kolejna fala i kolejny lockdown pokazały, że już nie tak dużym problemem jest dostępność do sprzętu, ale kondycja psychiczna dzieci i młodzieży. Uczniowie są zmęczeni, sfrustrowani i często pozbawieni motywacji do nauki na własną rękę. W powrocie do normalności ma pomóc specjalny program grantowy przygotowany przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki niemu uczniowie zostaną objęci dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

Z unijnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” będą mogły skorzystać zachodniopomorskie samorządy prowadzące placówki oświatowe. Uprawnionych do starania się o grant są 132 JST w regionie. Wartość całego przedsięwzięcia to 16,5 mln zł.

Rodzice i nauczyciele wiedzą, jak trudnym okresem dla młodych ludzi jest pandemia.  Brak możliwości uczestnictwa w lekcjach odbywających się w szkolnej ławce, ograniczony kontakt z rówieśnikami, samodzielna nauka przez Internet może powodować wielki stres i poczucie straconego roku życia. Na to wyzwanie musimy odpowiedzieć, dlatego zdecydowaliśmy o uruchomieniu grantów dla samorządów, które będą chciały otoczyć uczniów dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorskie samorządy na wdrażanie dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej otrzymają grant, którego wysokość ustalana będzie  na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. Dyrektorzy szkół będą mogli środki z tego programu przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych) realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym.

Ogłoszenie naboru wniosków dla samorządów planowany jest w najbliższym czasie (w maju lub w czerwcu). Samorządy będą mogły starać się także o refundację poniesionych kosztów od 1 lutego 2021 r.

Jest to kolejne wsparcie, które kieruje Zarząd Województwa do lokalnych samorządów prowadzących placówki oświatowe. –  W ubiegłym roku, dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej,  mogliśmy w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym uruchomić granty dla samorządów. Wtedy eurofundusze pomogły w zakupie środków ochrony osobistej, a także środków i sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji w szkołach. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 25 mln zł – wylicza marszałek Olgierd Geblewicz.

Obecnie realizowany projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (80%). Pozostałe środki to: wkład budżetu państwa (14,5%) i własny JST (5,5%). Za  koordynację tego projektu odpowiadać będzie Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

 

 

To top