„Rodzina razem”. Czas na twórcze działania  

Rysunek, wyklejanka, zdjęcie, komiks, krótki film a może inna forma plastyczna? Pokaż nam, jak spędzasz czas z najbliższymi. Do 8 maja 2020 r. można zgłaszać prace do konkursu „Rodzina razem”. Do wygrania nagrody rzeczowe.

Konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego skierowany jest do wszystkich mieszkańców regionu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Ogłoszony konkurs to pomysł na wspólne działanie rodzin, szczególnie w okresie, kiedy placówki edukacyjne są zamknięte w związku z COVID-19. Ten „przymusowy” wspólny czas w domu, często w izolacji,  był jednym z pretekstów do zorganizowania konkursu o takiej tematyce i w tym właśnie czasie. Przygotowanie wspólnie pracy plastycznej, zrobienie zdjęcia czy nagranie filmu może być dobrym powodem do rozmów, których tak często brakuje z powodu natłoku codziennych obowiązków. Wykorzystajmy ten czas twórczo  i pokażmy zgodnie z tytułem konkursu „Rodzinę razem” – zachęca Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Konkurs zakłada wyłonienie jednego laureata oraz przyznanie dwóch wyróżnień na poziomie każdego z powiatów. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe takie jak: aparaty fotograficzne, gry planszowe, książki czy tablety.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”. Prace konkursowe należy przesyłać do 8 maja 2020 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs”.  O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Szczegóły i regulamin konkursu:

http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-rodzina-razem

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top