14-01-2018 » Powiat i region

Rodzic – opiekun wycieczki przedstawi zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zmienią się przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych. Celem nowych przepisów jest poprawa  bezpieczeństwa uczestników wyjazdów.

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń dotyczących organizacji szkolnych wycieczek. Zmienią się wymogi dotyczące kierowników i opiekunów wycieczek.

Opiekun tylko z zaświadczeniem z KRK
Według nowych przepisów – podobnie jak dotychczas – opiekunem wycieczki będzie mógł być nauczyciel albo inna, wyznaczona przez dyrektora pełnoletnia osoba.

Do przepisów dodaje się natomiast wymóg niekaralności – oznacza to zatem więcej formalności dla rodziców, którzy zgodzą się pojechać na wycieczkę w charakterze opiekuna.

Będą musieli wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego o zaświadczenie o niekaralności i przedstawić je dyrektorowi – informacja musi dotyczyć ostatnich 12 miesięcy.

Kierownikiem tylko nauczyciel
Kierownikiem wycieczki będzie mógł natomiast zostać jedynie nauczyciel – dotychczas nie było takiego wymogu.

“Pracownik pedagogiczny szkoły ze względu na specyfikę swojej pracy i realizowanych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych posiada wystarczające kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe do sprawowania prawidłowej i odpowiedzialności opieki nad uczniami” – podkreśla resort edukacji w uzasadnieniu projektu.

Nowe rozporządzenie określi wzór karty wycieczki – zawierać będzie informacje dotyczące wycieczki, w tym program wycieczki, oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa składane przez kierownika i opiekunów wycieczki. Do dokumentu będzie dołączana lista uczniów wycieczki.

Monika Sewastianowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *