Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i Święto Flagi RP

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na patriotyczne uroczystości z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. – Niech te narodowe święta, bez względu na polityczne podziały i różnice poglądów, tworzą wspólnotę skupioną na sprawach najważniejszych. Niech wzmacniają nasz szacunek do biało-czerwonych barw – apeluje Olgierd Geblewicz.

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja) odbywać się będą w całym regionie. W Szczecinie główne obchody – przy Pomniku Czynu Polaków – organizują wspólnie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Konstytucja to fundament naszej wspólnego domu, naszej Ojczyzny. Konstytucja jest skarbnicą demokratycznych wartości. Chroni nasze prawa, gwarantuje wolność przekonań. Ale Konstytucja to też wielkie wezwanie do odpowiedzialności za Polskę – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. Niech te narodowe święta, bez względu na polityczne podziały i różnice poglądów, tworzą Wspólnotę skupioną na sprawach najważniejszych. Niech wzmacniają nasz szacunek do polskiej tradycji i biało-czerwonych barw. Zachęcam wszystkich, byśmy radośnie i zgodnie świętowali to majowe święto.

Oficjalne uroczystości, zarówno 2 maja (wtorek), jak i 3 maja (środa) będą rozpoczynać się punktualnie w południe. Pełny ceremoniał wojskowy (m.in. złożenie meldunku, hymn, apel poległych) zapewni 12. Brygada Zmechanizowana im. Józefa Hallera. Później zaplanowane są przemówienia.

W patriotycznych uroczystościach wezmą udział przedstawiciele środowiska kombatanckiego, parlamentarzyści, reprezentanci instytucji państwowych, radni miasta i województwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu gospodarczego.

W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja samorząd województwa reprezentować będą:

Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W środę o godz. 10.30 odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny, w kościele p.w. Świętej Rodziny przy ul. Królowej Korony Polskiej 24.

Urząd Marszałkowski WZ przygotowuje dla mieszkańców Pomorza Zachodniego biało-czerwone kotyliony i chorągiewki, które rozdawać będą harcerze oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”. Patriotyczne ozdoby w Szczecinie będą rozdawane we wtorek i środę od godz. 11.30 na Jasnych Błoniach.

Dodatkowa atrakcja przygotowywana jest na 3 maja – po oficjalnych uroczystościach przy Pomniku Czynu Polaków tancerze z „Kręgu” zatańczą z mieszkańcami poloneza.

Kotyliony i biało-czerwone chorągiewki ufundowane przez samorząd województwa trafią również do innych miast regionu, m.in. Koszalina, Kołobrzegu, Połczyna-Zdroju.

Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku była uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucję.

Regulowała ona ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (tzw. gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Formalnie zniosła liberum veto.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top