Regiony mogą odegrać ważną rolę w Planie Odbudowy dla Europy

Regiony mogą odegrać ważną rolę w Planie Odbudowy dla Europy

Europejczycy bardziej ufają regionom niż rządom krajowym, a efektywność samorządów przekonała Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, by władze regionalne i lokalne odegrały ważną rolę w Planie Odbudowy dla Europy. W ocenie marszałka Olgierda Geblewicza regiony powinny również móc kształtować ten unijny instrument. W Brukseli trwa Europejski Tydzień Regionów i Miast, podczas którego m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel omówiła reakcję Unii Europejskiej na pandemię koronawirusa.

Aż 90% europejskich regionów spodziewa się gwałtownego spadku dochodów w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Europejski Komitet Regionów  alarmuje, że pandemia szczególnie uderza w dochody władz szczebla niższego niż krajowy. Kryzys pogłębia nierówności społeczne i gospodarcze między samorządami, wzrasta przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi. Wyniki dorocznego barometru regionalnego i lokalnego prezentował przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas, który wskazywał: Kryzys przywołał widmo straconego młodego pokolenia, które z powodu pandemii COVID-19 może pozostać bez perspektyw na pracę. 67% Europejczyków, którzy chcą, aby miasta i regiony miały większy wpływ na decyzje UE. Jako przywódcy lokalni i regionalni chcemy pracować razem na szczeblu unijnym i krajowym, aby wyjść z pandemii i budować odporne i zrównoważone społeczności.

Barometr uzupełniło badanie finansów samorządów przeprowadzone wspólnie z OECD oraz sondaż opinii publicznej na temat roli i wpływu władz lokalnych i regionalnych na europejski proces decyzyjny. Według badania Kantar, którym objęto ponad 26 tys. Europejczyków, obywatele ufają samorządom lokalnym i regionalnym bardziej niż rządom krajowym lub UE, zarówno w kwestiach ogólnych, jak i konkretnie w reakcji na pandemię. Europejczycy chcą, by władze lokalne i regionalne miały większy wpływ na decyzje UE dotyczące zdrowia, zatrudnienia i spraw społecznych, edukacji, szkoleń i kultury.

– Kiedy wybuchła pandemia, samorządy od razu zareagowały na zagrożenie. I Europejczycy dobrze wiedzą, co zawdzięczają swoim burmistrzom, przewodniczącym regionów i radnym.   Dlatego przywódcy szczebla regionalnego i lokalnego będą w samym centrum naszych działań na rzecz odbudowy. Środki instrumentu Next Generation EU będą w pierwszej kolejności nastawione na wzmacnianie naszych systemów opieki zdrowotnej. Dzięki funduszom europejskim możliwe będzie inwestowanie w nowe szpitale, lepsze wyposażenie oraz w odporniejsze systemy opieki zdrowotnej. Zaś samorządy lokalne będą kierować tymi przedsięwzięciami, a nie – jak dotąd – tkwić na siedzeniu pasażera – deklarowała  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Next Generation EU, to przygotowany przez Komisję Europejską Plan Odbudowy dla Europy.

– Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że plan Next Generation EU jest oparty na koncepcji gospodarki społecznej i rynkowej. Stawia on ludzi na pierwszym miejscu. Społeczna gospodarka rynkowa wyciągnęła nas z innych kryzysów w XX wieku. Jest to koncepcja głęboko zakorzeniona w tradycji centroprawicowej i łączy w sobie wartości wolności osobistych, solidarności i pomocniczości. I to właśnie pomocniczość sprawi, że następne pokolenie UE odniesie sukces.  Dlatego też koncepcja Next Generation EU powinna być ukierunkowana na potrzeby regionów. Krajowe plany naprawy gospodarczej uzdrowią nasze gospodarki tylko wtedy, gdy zostaną opracowane w ścisłej współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi – wyjaśniał marszałek Olgierd Geblewicz.

Doroczny barometr regionalny i lokalny dostarczył materiał do opracowania rezolucji „Władze lokalne i regionalne wobec pandemii COVID-19 i odbudowy”. Dokument został przyjęty przez Komitet Regionów 13 października br.  Trwający w Brukseli Europejski Tydzień Regionów i Miast był również okazją do przedstawienia przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel priorytetów niemieckiej prezydencji w UE.

– Wasza europejska perspektywa, Wasze doświadczenie i Wasze zaangażowanie – tego właśnie potrzebuje Europa, aby solidarnie przejść przez te trudne czasy i móc wziąć na siebie odpowiedzialność na szczeblu lokalnym i regionalnym. Bez Was my, głowy państw i szefowie rządów, nie możemy wiele osiągnąć – tak jak nie możemy wiele osiągnąć bez udziału europejskich obywateli – powiedziała Kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Olgierd Geblewicz podziękował Kanclerz Merkel za zainicjowanie konferencji na temat przyszłości Europy.

– Dziś musimy przede wszystkim zdobyć zaufanie obywateli, lokalnych przedsiębiorstw i przemysłu do przygotowanych przez UE środków naprawczych, inaczej będziemy skazani na nową falę populistycznych i antyeuropejskich nastrojów w przyszłości – dodawał Geblewicz i podkreślił rolę polityki spójności w osiągnięciu odporności na kryzysy, a także konieczność osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wykorzystania rozwoju technologii cyfrowych z korzyścią dla obywateli.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 27 państw członkowskich.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top