Regionalny „Zielony Feniks” przyznany

Znamy zachodniopomorskich laureatów IV edycji konkursu „Zielony Feniks” na poziomie regionalnym. To nagroda przyznawana osobom, firmom czy instytucjom działającym lokalnie na rzecz ekoenergetyki. Wyróżnienia wręczono zwycięzcom w czwartek, 16 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 40.

Nagroda przyznawana jest pod auspicjami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”, która to wspiera wszelkie organizacje społeczne, samorządowe i biznesowe w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliwa alternatywach oraz ekologicznej utylizacji odpadów.

Regionalna Komisja Konkursowa „ZIELONY FENIKS” w Szczecinie jako pierwsza w Polsce podjęła współpracę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”.

Więcej informacji znajduje się w relacji dostępnej w linku: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/regionalny-zielony-feniks-przyznany.

Laureaci III edycji regionalnej nagrody „Zielony feniks”

Kategoria I
Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki (wsparcie polityczne, prawne, finansowe, edukacja, seminaria, publikacje)

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. Nagroda przyznana za cyklicznie organizowane konferencje z zakresu OZE, działania promocyjne prowadzone na Łasztowni, w tym eko patrol oraz kodeks bulwarowicza.

Kategoria II
Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja)

Gmina Miasto Szczecin. Nagroda przyznana za realizację szeregu programów promujących zachowania ekologiczne między innymi:
– realizacja programu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin” w ramach której prowadzona jest termomodernizację energetyczną oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach  należących do gminy.
– w ramach programu MEWA, Kafka, Zefirek finansowane są działania, mające na celu likwidację pieców na paliwo stałe i ich wymianę na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania.
– realizacja programu „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą.” Wartość projektu – 29 583 345,00 zł. Wkład UE – 20 404 250,00 zł.

Kategoria III
Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki

1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jako Lider Konsorcjum naukowo – przemysłowego H2Buffer. Konsorcjum naukowo – przemysłowe H2Buffer tworzy ZUT jako lider, Uniwersytet Szczeciński i Enea Operator Sp. z o.o. Nagroda przyznana za prowadzone badania nad pierwszymi w Polsce rozwiązaniami związanymi z  bezobsługowym systemem stabilizacji pracy sieci dystrybucyjnej w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego.
2. Dr inż., mgr inż. arch. Karolina Kurtz- Orecka. Nagroda przyznana za działalność naukową i badawczą w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w źródłach zaopatrujących budynki.

Dr Ewelina Kochanek. Wyróżnienie przyznane za działalność naukową i badawczą w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii.

Kategoria IV
Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki

Pan Jacek Walski. Nagroda przyznana dla eksperta grupy zakupowej Województwa  oraz eksperta programu INT 190 MoRE – Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin oraz dla partnera w szkoleniach Województwa Zachodniopomorskiego dla gmin z naszego województwa w zakresie planowania energetycznego, oświetlenia gminnego, zakupów mediów energetycznych w ramach przetargów, możliwości pozyskania środków z UE na rozwój OZE. Za współpracę z mediami branżowymi, innowacyjność i badania. Pan Jacek Walski należy do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz jest członkiem programu TRANSPARENCE dla europejskich firm realizujących umowy z gwarancją oszczędności (EPC) w ramach ESCO. Jest partnerem Instytutu Zarządzania, gdzie współpracując z IBM, realizował projekt „Marka i Marketing w energetyce”.

 

Łukasz Jucha
Główny Specjalista

To top