„Region Dobrego Wsparcia” Pomoc dla osób niesamodzielnych i ich rodzin

Zachodniopomorski projekt „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” – uznany przez Komisję Europejską za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE – doczeka się kontynuacji. Mają powstać mieszkania opieki wytchnieniowej, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, a także sieć sąsiedzkich usług opiekuńczych. Część środków przeznaczona zostanie na walkę ze skutkami pandemii, w tym na zakup środków ochrony osobistej.

Problemy wokół nas

Projekt „Region Dobrego Wsparcia” ma zwiększyć dostępność do środowiskowych usług opiekuńczych w województwie zachodniopomorskim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Realizowany będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

By stworzyć kompleksową pomoc, każdy partner będzie miał inne zadanie do wykonania. Prace projektowe przy pierwszej edycji pokazały, że pomoc, zwłaszcza wytchnieniowa, jest szczególnie potrzebna. Potwierdzają to także liczby. Z opieką nad osobami zależnymi zarówno dziećmi, jak i osobami dorosłymi, musi sobie radzić co trzecie gospodarstwo domowe

Pomocny telefon do specjalisty

Województwo Zachodniopomorskie odpowiedzialne jest za utworzenie Regionalnego Punku Doradczego, w którym udzielana będzie bezpłatna pomoc, m.in. psychologiczna, poradnictwo dotyczące dostosowania mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy związane z rehabilitacją. Z częścią konsultantów można skontaktować się już dziś, dzwoniąc pod nr telefonu: 91 42 53 614, 91 42 53 655, 91 42 53 619.

W przyszłym roku organizowane będą też szkolenia dla opiekunów osób zależnych w mieszkaniu modelowym utworzonym w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego. Do pracy wykorzystywany będzie m.in. specjalistyczny manekin geriatryczny. Część zajęć odbywać się będzie on-line.

ROPS odpowiadać będzie też za walkę ze skutkami pandemii. Ponad 5 mln zł z budżetu projektu przeznaczonych zostanie na zakup środków ochrony osobistej dla instytucji takich jak: domy pomocy społecznej, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, hospicja, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne instytucjonalne formy pieczy zastępczej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Pomoc dla całych rodzin

Fundacja Nauka dla Środowiska w ramach projektu utworzy pięć mieszkań opieki wytchnieniowej, w których zapewniona będzie całodobowa opieka osobie zależnej, gdy nie może jej sprawować opiekun. Mieszkania powstaną we współpracy z samorządami, które wyraziły chęć udziału w projekcie. Planuje się powstanie takich mieszkań: w Podgrodziu (pow. policki), Myśliborzu, Gąskach (gmina Mielno), Rzyszczewie (gmina Sławno) i Łobzie;

Koszalińska organizacja zajmie się także projektowaniem platformy informatycznej do obsługi rozwiązań inteligentnego domu w formie teleopieki. Każdy samorząd będzie miał możliwość korzystania z własnego panelu do zarządzanie usługami opiekuńczymi na terenie swojej gminy.

Organizacja będzie wspierać także rodziny osób niesamodzielnych w likwidowaniu barier architektonicznych – przeprowadzi niezbędne remonty.

Niezastąpiona sąsiedzka pomoc

Zadania Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej dotyczyć będą głównego trzonu projektu – sąsiedzkich usług opiekuńczych. Organizacje planują zatrudnić minimum 180 sąsiedzkich opiekunów i objąć wsparciem 700 osób niesamodzielnych mieszkających w województwie zachodniopomorskim. Sąsiedzkie usługi to pomoc w codziennych czynnościach, np. zrobienie zakupów, przygotowywanie i podawanie posiłków, porządki, pomoc w dotarciu do lekarza, urzędów, ale i np. spacery. Oprócz pomocy sąsiedzkiej, Caritas zapewni także usługi specjalistyczne np. bezpłatną pomoc prawnika.

Organizacje utworzą także dwie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego – w Wałczu i gminie Chojna. Wyposażone będą m.in. w: łóżka rehabilitacyjne, wózki elektryczne, schodołazy, materace przeciwodleżynowe, chodziki, podnośniki, krzesła specjalistyczne, kule, pionizatory, rotory itp. Sprzęt będzie bezpłatnie wypożyczany i dowożony do potrzebujących osób.

Caritas odpowiadać będzie też za utworzenie 21 punktów informacyjnych, w których osoby potrzebujące pomocy będą mogły zasięgnąć informacji o możliwościach wsparcia.

Europejskie wsparcie dla najsłabszych

„Region Dobrego Wsparcia” to przedsięwzięcie trzyletnie. Projekt realizowany będzie do końca marca 2023 r. Większość zaplanowanych działań powinna być dostępna już w przyszłym roku.

Doceniona przez Komisję Europejską pierwsza edycja projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”, zakończyła się objęciem ponad 300 niesamodzielnych osób usługami opiekuńczymi. Z poradnictwa i szkoleń skorzystało blisko 500 opiekunów. Wyremontowano także 31 prywatnych mieszkań, dostosowując je do potrzeb osób niesamodzielnych. Powstały dwie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz dwa mieszkania wytchnieniowe (w Kołobrzegu i Szczecinie). Z tej formy pomocy skorzystało 81 osób.

– W Polsce brakuje opiekunów osób zależnych i ten problem z każdym rokiem będzie narastał
z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa. Wsparcie jest teraz szczególnie potrzebne, także ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. Dzięki zaangażowaniu partnerów społecznych będziemy bezpośrednio docierać do osób, które potrzebują pomocy. Będziemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez oferowanie wysokiej jakości usług, szytych na miarę poszczególnych rodzin  
– dodaje Członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Dodatkowe informacje na temat pierwszej edycji:

Link do YT, pierwsza edycja „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”, https://www.youtube.com/watch?v=4QBePL2DVRc

 

https://ndsfund.org/projekt/dobre-wsparcie/

 

http://www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/dobre-wsparcie-system-lokalnych-uslug-spolecznych

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top