„Razem dla DPS”. Ponad 21 mln zł dla zachodniopomorskich placówek

Trzydzieści pięć zachodniopomorskich Domów Pomocy Społecznej będzie mogło skorzystać z projektu grantowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Środki mają pomóc placówkom w trudnej sytuacji związanej z COVID-19. Łączna wartość wsparcia wyniesie ponad 21,7 mln zł. Dziś, 15 lipca, rusza nabór.

Granty będą udzielane organom prowadzącym zachodniopomorskie DPS-y. Środki trafią do siedemnastu samorządów powiatowych, ośmiu organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych.

Wykorzystujemy wszystkie możliwości, by wspierać Domy Pomocy Społecznej, które w związku z COVID-19 znalazły się w dramatycznie trudnej sytuacji. Od maja przekazujemy placówkom środki ochrony osobistej: maseczki, środki do dezynfekcji, kombinezony ochronne. Wiemy jednak, że skala potrzeb jest o wiele większa, dlatego zabiegaliśmy o dodatkowe wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Udzielane przez ROPS wsparcie obejmować będzie trzy główne elementy: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania (według potrzeb) oraz pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (według potrzeb).

Granty będą przyznawane po złożeniu przez organ prowadzący DPS odpowiedniego wniosku. Nabór prowadzony jest w formie otwartej (do wyczerpania środków). Projekt zakłada także możliwość refundowania wydatków po przyznaniu grantu, od dnia 15 maja 2020 r.

Na wysokość grantu będzie mieć wpływ liczba mieszkańców oraz pracowników DPS.

W Zachodniopomorskiem najwięcej pensjonariuszy mieszka w DPS-ach prowadzonych przez: Powiat Koszaliński (607 os.), Miasto Szczecin (555 os.), Powiat Gryficki (458 os.), Stowarzyszenie Przytulisko w Białogardzie (180 os.), Instytut Jana Pawła II w Szczecinie (175 os.) oraz Powiat Myśliborski (169 os).

Projekt „RAZEM dla DPS” realizowany jest dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (84,28%) oraz budżetu państwa (15,72 %).

ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiadać będzie za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego.

Ogłoszenie dot. naboru dostępne jest w BIP Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-projektu-pn-razem-dla-dps

 

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

To top