27-04-2018 » Powiat i region

Przypominamy, że 30 kwietnia mija czas rozliczenia PIT.

Tylko kilka dni pozostało na złożenie deklaracji podatkowej PIT.

O rozliczeniu podatku lepiej nie zapomnieć. Za spóźnienie grożą kary.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, niezłożenie w terminie deklaracji PIT może skutkować nałożeniem na podatnika kary z tego tytułu. Brak złożenia deklaracji może zostać uznany za przestępstwo skarbowe. Podlegać może karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie – obecnie minimalna kwota grzywny może wynosić 700 zł, a maksymalna ponad 20 mln zł). Brak złożenia deklaracji może zostać uznany za wykroczenie skarbowe. Podlegać może karze grzywy od 210 zł do 42 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *