Projekt Liga e-szkoła w Dziwnowie

Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Zakrzewskiej w Dziwnowie przystąpiła do projektu Liga e-Szkoła, w ramach której otrzymała wyposażenie pracowni robotyki Lego Prime Spike: dwa laptopy Lenovo, dwa tablety, trzy zestawy LEGO Education Spike Prime i matę konkursową w aktualnej edycji First Lego. Wartość otrzymanego wyposażenia wynosi 10 487 tysięcy złotych.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

W ramach projektu w naszej bibliotece będą odbywać się zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL e- Citizen, kompetencje wykorzystania TIK i Internetu, przygotują się do udziału w konkursie FIRST® LEGO® League, a także będą zwiększać świadomość uczenia się przez całe życie.

Cel Projektu

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych Pracowników GSIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych Dzieci i Młodzieży poprzez organizację zajęć szkoleniowych. Projekt ma jednocześnie na celu zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego GSIK uczestniczącego w Projekcie poprzez stworzenie trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia i animowania aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie GSIK oraz społeczności lokalnej.

 

GSIK –  Gminna Samorządowa Instytucja Kultury – Instytucja kultury prowadzona na szczeblu gminnym.

 

To top