Program Społecznik na Ratunek z pierwszym rozstrzygnięciem

Środki przeznaczone na Program Społecznik na Ratunek pozwolą na realizację około 70 inicjatyw obywatelskich.

Organizacje pozarządowe  i grupy nieformalne sięgają po środki w ramach specjalnego naboru Programu Społecznik na Ratunek. W pierwszym rozstrzygnięciu do dofinansowania wskazano 17 ofert. Mikrodotacje zostaną przeznaczone m.in. na zorganizowanie wsparcia psychologicznego, przeprowadzenie webinarium dot. bezpiecznych zachowań w czasach pandemii czy weekendowych spacerów nordic walking. Są także środki na zakup ozonatorów.
Ogłoszony na początku czerwca Program Społecznik na Ratunek ma pomóc Społeczniczkom i Społecznikom w walce Covid-19. Planowane na ten rok nabory w programie są wciąż zawieszone.
–  Uruchomiliśmy Program Społecznik na Ratunek, by pomóc przetrwać ten trudny czas naszym wolontariuszom, społecznikom i organizacjom pozarządowym – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Społeczniczki i Społecznicy w specjalnym naborze mogą ubiegać się o mikrodotacje w wysokości od 1 do 4 tys. zł. Łączna wartość wsparcia wyniesie 268 tys. zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana w równych częściach w podziale na 5 subregionów.
W pierwszych dniach naboru do operatora Programu Społecznik, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., wpłynęło aż 70 ofert. Po ich ocenie finansowe wsparcie udzielono 17 organizacjom.
Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji dostępna jest m.in. na http://www.spolecznik.karrsa.pl/  i będzie aktualizowana o kolejne pomysły.
Nabór wniosków (za pośrednictwem generatora wniosków)  będzie przeprowadzany do czasu wyczerpania przeznaczonych środków na Program Społecznik na Ratunek.
Oprócz ogłoszonego naboru specjalnego w Programie Społecznik organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa.
– Jedną z głównych przeszkód w pozyskiwaniu dofinansowania przez organizacje pozarządowe są trudności w zabezpieczeniu pieniędzy na wkład własny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zachodniopomorskich stowarzyszeń i fundacji, ogłaszamy otwarte konkursy ofert na wkłady własne. Bez zapewnienia środków na ten cel, mimo ciekawego projektu, NGO nie otrzyma dotacji, a przedstawiona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych – wyjaśnia marszałek Olgierd Geblewicz.

To top