Profesor Andrzej Rzepliński na Pomorzu Zachodnim.

Wykład z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Nasza droga do konstytucyjnej demokracji 1989-1997” – wykład pod takim tytułem wygłosi w Szczecinie prof. Andrzej Rzepliński, wybitny prawnik, sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego. W spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski wezmą udział szczecińscy licealiści, studenci Wydziału Prawa US i radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Profesor Andrzej Rzepliński przyjeżdża do Szczecina na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. W przeddzień 25 rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w sali sesyjnej sejmiku wygłosi wykład pt. „Nasza droga do konstytucyjnej demokracji 1989-1997”. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu otrzymali uczniowie szczecińskich liceów, studenci prawa, młodzieżowi radni województwa. Lista uczestników jest już zamknięta, ale spotkanie młodzieży z byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego będzie otwarte dla mediów.

Prof. Andrzej Rzepliński to sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2007-2016, ekspert i autorytet w dziedzinie prawa, wykładowca akademicki (Uniwersytet Warszawski), członek wielu uznanych gremiów, w tym zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność publiczną oraz obronę demokratycznego państwa otrzymał nagrody Newsweeka oraz Fundacji Stefana Kisielewskiego i Forbesa.

Konstytucja uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku to pierwsza w Polsce współczesna ustawa zasadnicza powstała w demokratycznym państwie prawa. Została przyjęta w wyniku powszechnego referendum, które odbyło się 25 maja 1997 roku. Wzięło w nim udział 42,86% uprawnionych do głosowania, a 52,71% z nich opowiedziało się za przyjęciem nowej konstytucji, która weszła w życie 17 października 1997. Konstytucja była odpowiedzią na nową sytuację w kraju, związaną z upadkiem komunizmu i głębokimi przemianami ustrojowymi, zapoczątkowanymi w 1989 roku.

Konstytucja jest najwyższym i najważniejszym aktem prawnym w państwie. To filar naszej demokracji – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Konstytucja pozwala nam czuć się wolnymi obywatelami Europy i świata. Konstytucja daje nam prawa, wolność i obywatelską tożsamość, ale jednocześnie wymaga odpowiedzialności za kraj i dobro wspólne, ponieważ wszyscy razem jesteśmy źródłem siły i sukcesu Polski. Dziś szczególnie ważny jest duch Konstytucji. Dlatego zwracam się z przesłaniem do młodych mieszkańców Pomorza Zachodniego: szanujcie Konstytucję i zgłębiajcie wiedzę o prawie, historii, polityce, bo to od Was zależy przyszłość naszego regionu i Ojczyzny – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

„Nasza droga do konstytucyjnej demokracji 1989-1997”

wykład prof. Andrzeja Rzeplińskiego

Sala sesyjna Sejmiku Województwa WZ

Ul. Mickiewicza 41, Szczecin

piątek, 1 kwietnia 2022 r., godz. 12

 

 

 

 

To top