Proekologicznie w Golczewie. ZSP zmieni się dzięki środkom unijnym

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków – to działania jakie zostaną przeprowadzone ze wsparciem z RPO WZ 2014-2020 w Golczewie. Umowę przyznającą unijne środki podpisali w Szczecinie we wtorek, 28 stycznia 2020 roku, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie polegać będzie m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów. Ponadto – jak mówił burmistrz Maciej Zieliński – wymienione będą okna oraz zamontowana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania. To jednak nie wszystko, bo w ramach inwestycji przewidziane jest jeszcze zagospodarowanie terenu. Uporządkowane zostaną place przyszkolne, utworzone chodniki, zamontowana mała architektura, pojawią się nowe nasadzenia oraz przebudowany będzie zjazd z drogi gminnej

Całkowity koszt wszystkich prac oszacowany został na ponad 6 mln zł. Unijne dofinansowanie to blisko
3,9 mln zł. Planowany termin zakończenia działań to grudzień 2020 roku.

Mimo wielu pozytywnych zmian, potrzeby w zakresie rewitalizacji w naszym regionie są ogromne. To pokazały przeprowadzone dotychczas konkursy umożliwiające pozyskanie unijnej pomocy na inwestycje zaplanowane głównie przez lokalne samorządy. Cieszy każdy projekt, który ważnym przestrzeniom publicznym nada lepszego, drugiego życia – powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Projekt golczewskiego samorządu wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

Łukasz Jucha

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top