Prezes WFOŚiGW lekceważy swoje obowiązki – twierdzi marszałek – Brak kontaktu w sprawie ochrony środowiska

 Prezes  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odmówił spotkania z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu marszałkowie chcieli porozmawiać  o niepokojących zapisach w rocznym sprawozdaniu z działalności Funduszu. – Unikanie kontaktów z samorządem, który przekazuje środki na działalność Funduszu jest nie tylko naganne, ale też mocno niepokojące, budzi bowiem naturalne podejrzenie,  że prezes WFOŚ chce coś ukryć – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

WFOŚIGW w Szczecinie jest samorządową osobą prawną, co oznacza, że formalnie podlega Samorządowi Województwa. Środki na działalność  Funduszu pochodzą z opłat środowiskowych uiszczanych przez mieszkańców regionu, które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Co więcej, to władze województwa odpowiadają za politykę w zakresie ochrony środowiska i za to, by mieszkańcy mogli się czuć pod tym względem bezpiecznie. Sprawozdanie z działalności za ubiegły rok budzi jednak wątpliwości, dlatego marszałek zaprosił prezesa WFOŚiGW Pawła Mirowskiego na dzisiejsze posiedzenie Zarządu Województwa. Spotkało się ono jednak z odmową. Dodać należy, że posiedzenie odbywa się w formie wideokonferencji, zatem zachowanie bezpieczeństwa w czasie ciągle obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych nie może być tutaj pretekstem.

Takie zachowanie budzi mój niepokój. Prezes Funduszu zwyczajnie ma obowiązek współpracy na rzecz ochrony środowiska nie tylko dlatego, że pobiera niemałą pensję ze środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, ale przede wszystkim dlatego, że jego powinnością jest dołożenie wszelkich starań, aby mieszkańcy Pomorza Zachodniego żyli w czystym otoczeniu. W czasie, gdy zagrożenia dla środowiska stają się jednym z największych problemów dla każdego myślącego człowieka, nie stać nas na obniżanie standardów pracy instytucji, która istnieje wyłącznie po to, by o to środowisko dbać – mówi Olgierd Geblewicz.

Marszałek zapowiada wystąpienie do Przewodniczącej Rady Nadzorczej WFOŚiGW o zobligowanie prezesa do wywiązywania się ze swoich obowiązków. To Samorząd Województwa wyznacza cele w zakresie ochrony środowiska, które ma realizować WFOŚiGW, ma zatem pełne prawo do dyskusji o niepokojących wnioskach, które płyną z lektury sprawozdania. – Zarząd Województwa nie może przemilczeć faktu lekceważenia obowiązków służbowych przez osobę, którą sam powołuje na stanowisko. Oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie i spotkania dotyczącego realizacji zadań Funduszu – dodaje Olgierd Geblewicz.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top