Prawie 8 mln zł dla marszałkowskich szpitali na inwestycje

Marszałkowskie placówki ochrony zdrowia nie przestają inwestować. Na podnoszenie standardów opieki medycznej samorząd województwa przeznaczy dla nich z własnego budżetu w 2023 roku blisko 8 mln zł. Wszystko po to, by leczenie pacjentów przebiegało w jak najbardziej komfortowych warunkach. Pozyskane środki szpitale przeznaczą na remonty, modernizację infrastruktury oraz zakupy nowych urządzeń.

Urząd Marszałkowski przekaże pomoc 8 podległym mu jednostkom. Decyzję o finansowym wsparciu placówek podjął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. To pozytywna odpowiedź na wnioski złożone przez dyrektorów szpitali.

Do naszych specjalistycznych szpitali trafiają pacjenci z całego województwa, dlatego chcemy, aby pod względem infrastrukturalnym placówki należały do najnowocześniejszych w regionie. Zależy nam na tym, by chorzy leczeni byli w jak najlepszych warunkach, z wykorzystaniem najlepszego sprzętu. Od lat pomagamy finansowo jednostkom w podnoszeniu standardów usług medycznych dokładając środki z własnego budżetu – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Podmioty lecznice otrzymały wsparcie w sumie na 13 projektów inwestycyjnych. Do których jednostek i na co trafiła pomoc?

  • Szpital Wojewódzki w Koszalinie otrzymał 2,7 mln zł. 2,2 mln zł wykorzysta na zakup cyfrowego zestawu rentgenowskiego do radiografii i fluoroskopii (obecny aparat działa od 2011 r.) oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG w pawilonie dziecięcym. Pół mln złotych przeznaczone będzie na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii na drugim piętrze Oddziału Kardiologii;

  • Szpitalowi Wojewódzkiemu w Szczecinie przyznano 2 mln zł. Za 1,5 mln zł placówka – wobec drastycznych podwyżek energii – zmodernizuje w lokalizacji przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie instalacje oświetleniowe wraz z montażem czujników ruchu. 500 tys. zł wykorzystane zostanie na zakup systemu do oceny zaburzeń rytmu serca pozwalającemu na badania elektrofizjologiczne i ablacji (aktualny aparat funkcjonuje od 2004 r.);

  • Szpital „Zdroje” skorzysta z dotacji w wysokości blisko 1,6 mln zł. Najwięcej, bo 800 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup aparatury medycznej m.in. na Oddziale Kardiologii Dziecięcej (holtery EKG i RR), Oddziału Urologii (diatermie chirurgiczne), Oddziału Noworodków i Intensywnej Terapii Noworodka (głowice do USG, respirator) czy Oddziału Położnictwa (łożko porodowe).
    550 tys. zł pozwoli na montaż centrali telefonicznej wielonumerowej wraz z dostosowaniem do potrzeb w poszczególnych budynkach. Blisko 110 tys. zł umożliwi realizację pierwszego z trzech etapów związanych z utworzeniem ciepłowni zasilanej ze źródeł geotermalnych. W tym roku za fundusze z dotacji opracowane zostanie studium wykonalności. 100 tys. zł wykorzystane będzie zaś na modernizację systemu kanalizacji deszczowej, po to by w niecce przy pawilonie 1 nie zbierała się woda opadowa;

  • Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzymał wsparcie w kwocie 900 tys. zł. Fundusze umożliwią przebudowę i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chorób Wewnętrznych. Prace obejmują np. wymianę drzwi, modernizacje łazienek i toalet czy położenie nowych posadzek;

  • Do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie trafi 360 tys. zł. Za te środki wymieniona zostanie winda, która będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (obecny dźwig użytkowany jest od 2006 r.);

  • Ponad 275 tys. zł przeznaczono dla Zakładu Opiekuńczo-leczniczego „Leśna Ustroń”. Pomoc pozwoli dostosować obiekt do wymogów przeciwpożarowych. Wykonane zostaną przegrody o wysokości ogniowej w budynku głównym wraz z drzwiami, zamontowane zostaną samozamykacze oraz zapewniony będzie dojazd dla pojazdów jednostek przeciwpożarowych;

  • Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne w Szczecinie skorzysta z dotacji w wysokości 68 tys. zł. Placówka zakupi bezawaryjny analizator parametrów krytycznych tj. gazometrii, elektrolitów, metabolitów dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej (obecnie używany sprzęt jest z 2015 r.);

  • Dla Szpitala Uzdrowiskowego „Willla Fortuna” w Kołobrzegu zaplanowano 38,5 tys. zł. Środki umożliwia budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu pawilonu „B” jednostki. To kontynuacja prac z 2022 roku, kiedy to placówka zamontowała panele fotowoltaiczne na dachu budynku głównego.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest podmiotem tworzącym dla 13 placówek ochrony zdrowia, z czego 7 z nich to specjalistyczne szpitale.

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top