28-02-2017 » Powiat i region

Prawdziwa historia konopi. Dlaczego doskonały lek i tani materiał pomocniczy (papier, ubrania, żagle, drewno, liny…), musiały odejść w niepamięć?

Czy znasz prawdziwą historie konopi i to, dlaczego doskonały lek i tani materiał pomocniczy (papier, ubrania, żagle, drewno, liny itd..), musiały odejść w niepamięć?
O CO TAK NAPRAWDĘ CHODZI Z TYMI KONOPIAMI ?
Free Hemp
Historia Konopii – Jack Herer. Od ponad tysiąca lat przed Chrystusem aż do 1883 roku naszej ery cannabis sativa, znana też jako konopie, była największą uprawą rolną naszej planety. Uprawa cannabis była najpoważniejszym źródłem tysięcy produktów, dostarczając większości światowego włókna, tkanin, oleju opałowego, papieru, kadzidła i leków, jak również podstawowym źródłem jadalnego białka dla ludzi i zwierząt. Według „Columbia History of the World”, „najwcześniejsza znana tkanina była najwyraźniej zrobiona z konopi, które zaczęto wykorzystywać w ósmym tysiącleciu przed naszą erą”. Cannabis jest najmocniejszym i najtrwalszym naturalnym miękkim włóknem na tej planecie. Jej liście i wierzchołki kwiatowe były – w zależności od kultury – jednymi z najważniejszych i najpowszechniej używanych leków dla dwóch trzecich ludności świata od co najmniej 3000 lat aż do obecnego wieku. Botanicznie konopie są członkiem rodziny konopiowatych, najbardziej zaawansowanej ewolucyjnie rodziny roślin na Ziemi. Są one jednoroczną rośliną trawiastą, wykorzystującą słońce faktycznie bardziej efektywnie niż jakakolwiek inna roślina na naszej planecie, osiągając w jednym krótkim sezonie wysokość 12 – 20 stóp, lub nawet większą. Mogąc rosnąć w faktycznie każdym klimacie i nasłonecznieniu, konopie są najważniejszym odnawialnym zasobem naturalnym Ziemi.ZASTOSOWANIA KONOPIDziewięćdziesiąt procent wszystkich żagli na statkach, od co najmniej V wieku p.n.e. do czasu grubo po nastaniu maszyn parowych w drugiej połowie XIX wieku, było robionych z konopi. Pozostałe 10 procent to był zazwyczaj len albo drugorzędne włókna takie jak sizal, juta czy manila. Mapy nawigacyjne, dzienniki okrętowe i biblie były, w Europie i Ameryce od czasów Kolumba (XV w.) do początku XX w., zrobione na ogół z papieru konopnego. W pierwszym wieku n.e. Chińczycy odkryli,że papier konopny jest 50 do 100 razy trwalszy od większości odmian papirusu i że jest on 100 razy łatwiejszy i tańszy do wykonania.

Osiemdziesiąt procent wszystkich tkanin i płótna na ubrania, namioty, bieliznę, koce, draperie, kołdry, prześcieradła, ręczniki i obrusy było w większości świata aż do XX wieku robione głównie z włókna konopnego. Konopie są miększe, cieplejsze i bardziej pochłaniają wodę niż bawełna. Mają od niej trzy razy większą rozciągliwość i są wiele razy trwalsze. Od setek (jeśli nie od tysięcy) lat, do lat trzydziestych XX w., w Irlandii robiono z konopi najlepszą bieliznę, a we Włoszech najlepsze sukno odzieżowe na świecie. Jeśli rolnik chciał miękkiego włókna na bieliznę, zbierał konopie po dwóch – trzech miesiącach; na sznury i olinowanie po trzech – czterech miesiącach; na grube powrozy i brezent po sześciu miesiącach. Gęstość uprawy także wpływa na jakość włókna.

Po uchwaleniu w 1937 r. w USA ustawy marihuanowej (Marijuana Tax Act) większość produktów z włókna konopnego została zastąpiona przez nowe petrochemiczne „plastikowe włókna” produkowane przez DuPonta. DuPont opatentował nylon w 1935 r., ale mógł go rzucić na rynek dopiero w 1938 r. – po tym jak przemysł tekstylny wykorzystujący konopie został skutecznie zdelegalizowany. Trzeba podkreślić, że blisko 50 % wszystkich środków chemicznych używanych dziś w rolnictwie używanych jest w uprawie bawełny. W przeciwieństwie do bawełny konopie nie potrzebują chemikaliów, nie mając faktycznie żadnych wrogów w postaci chwastów czy owadów.

PAPIER Z WŁÓKNA I PULPY

Do 1883 r. od 75 do 100 % całego światowego papieru było robione z włókna konopnego. Konopie dostarczały papieru na książki, biblie, mapy, banknoty, papiery wartościowe i gazety. Dostarczyły papieru użytego w oryginalnych wydaniach Biblii Gutenberga (XV w.), Biblii Króla Jakuba (XVII w.), broszur „The Rights of Man”, „Common Sense” i „The Age of Reason” Thomasa Paine’a (XVIII w.), dzieł Marka Twaina, Viktora Hugo, Aleksandra Dumasa oraz „Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla.

Koloniści amerykańscy i reszta świata zwykła była robić papier ze zniszczonych żagli i powrozów sprzedawanych przez właścicieli statków. Nasi przodkowie byli zbyt oszczędni, by cokolwiek wyrzucać, tak, że do lat osiemdziesiątych XIX w. jakiekolwiek zbywające skrawki i ubrania były mieszane i przetwarzane na papier.

POWROZY, FARBA I OLEJ

Faktycznie każde miasto i miasteczko na świecie miało kiedyś lokalny przemysł wytwarzający powrozy z konopi. Największym światowym producentem, wytwarzającym wyroby najwyższej jakości, była jednak Rosja, dostarczająca w latach 1740 – 1940 80% konopi wykorzystywanych w zachodnim świecie. W całej historii z konopi zrobionych było 70 – 90% wszystkich powrozów, sznurów i lin. Zmieniło się to raptownie w 1937 r., gdy naturalne włókna zaczęto zastępować włóknami syntetycznymi wytwarzanymi z ropy naftowej, produkowanymi głównie przez DuPonta. Do wytworzenia farby i pokostu użyto w Ameryce w samym tylko 1935 r. 58.000 ton nasion konopi. Konopne farby i pokosty zostały wkrótce zastąpione przez nowe środki wytwarzane głównie z petrochemicznych materiałów DuPonta.

Do około 1800 r. olej konopny był najpowszechniej zużywanym olejem opałowym na świecie. Do końca lat siedemdziesiątych XIX w. był on drugim co do popularności olejem opałowym (wyprzedzony przez tran).

MATERIAŁ BUDOWLANY I BUDOWNICTWO

Ponieważ z akra konopi można wyprodukować czterokrotnie więcej pulpy niż z akra lasu, konopie są doskonałym materiałem mogącym zastąpić drzewa w produkcji takich wyrobów jak deski z wiórów czy form do odlewania betonu. Konopi używano w historii do wzmacniania dywanów. Silne, odporne na gnicie dywany konopne mogłyby wyeliminować alergiczne reakcje związane z nowymi syntetycznymi dywanami oraz trujące wyziewy produkowane w pożarach domów i sklepów przez płonące syntetyki. Nawet plastykowe przewody instalacji wodnej mogą być wytwarzane z odnawialnej celulozy konopnej zamiast z ropopochodnych nieodnawialnych surowców chemicznych. Można wyobrazić sobie dom przyszłości zbudowany oraz wyposażony w instalację wodna, meble i dekoracje z odnawialnego surowca nr 1 na świecie – konopi.

KONOPIE NA RZECZ EKOLOGII

Używając odzieży zrobionej w 100 % z konopi można swe koszule, spodnie i inne części garderoby przekazać w spadku swym wnukom, Inteligentne zużytkowanie trwalszych, mocniejszych, tańszych, chłodniejszych, bardziej chłonących wodę, przewiewniejszych, podatniejszych na biodegradację włókien naturalnych mogłoby zasadniczo zastąpić używanie petrochemicznych włókien syntetycznych, takich jak nylon czy poliester. Produkty konopne mogłyby zastąpić prawie całą naftę, bez jakichkolwiek odwiertów i rozlewów ropy, metan, metanol, paliwa i plastiki, ograniczając tym samym zużycie paliw kopalnych i chroniąc środowisko. Plama oleju konopnego środowisku nie zaszkodzi, nie wymaga żadnego oczyszczenia i faktycznie użyźni glebę. Paliwo lub olej spożywczy można wyrabiać także z nasion konopi, które zawierają objętościowo do 30 % oleju. Ponieważ „paździerze” konopne to w 77 % celuloza i wydajność konopnej biomasy jest około dziesięciokrotnie większa od wydajności roślin mącznych, konopie są doskonałym źródłem paliwa. Przetwarzaniem konopi można by zastąpić faktycznie całą energię nuklearną i paliwa kopalne, produkując w drodze pirolizy węgiel drzewny, metanol a nawet „konopną naftę”. Farmy konopi mogą wyprodukować bez chemicznych nawozów dziesięć ton biomasy z akra w cztery miesiące i mogłoby zwrócić rolnikom bogactwo naturalne wartości miliardów dolarów, stwarzając na nowo miliony miejsc pracy w rolnictwie. Być może najbardziej przemawiającym ekologicznie argumentem za uprawa konopi jest przygotowywanie ziemi pod uprawę. Do obecnego wieku rolnicy używali konopi do oczyszczania pól, jako uprawę ugorową oraz do przeszkodzenia wysychaniu błot i ubytkowi wody po pożarach lasów. ponieważ konopie zapuszczają w ciągu trzydziestu dni 10 – 20 – calowe korzenie, są one o wiele skuteczniejsze w wiązaniu gleby niż używane obecnie przez rolników żyto czy jęczmień, z ich calowymi korzeniami.

PLAN OCALENIA NASZYCH LASÓW

Rewolucja Przemysłowa i rozwój zmechanizowanego żniwiarkowa przesunął konopie na dalsze miejsce w światowym handlu, gdyż nie znano żadnej technologii zbierania i przetwarzania konopi dla celów produkcji masowej. W 1916 r. dwaj amerykańscy naukowcy przydzieleni do Departamentu Rolnictwa USA (USDA) wynaleźli godną uwagi technologię wytwarzania pulpy konopnej do wyrobu papieru. Poprzednio papier konopny wyrabiano jedynie ze szmat i włókien z łodyg, podczas gdy bogate w celulozę i i włókno paździerze były palone dla użyźnienia gleby. Jeden akr konopi w corocznej rotacji przez okres 20 lat wyprodukowałby tyle pulpy, co 4,1 akra drzew ścinanych w ciągu tego samego okresu. USDA stwierdził także, że ten nowy proces zużywałby jedną piątą do jednej siódmej siarko-pochodnych i kwaśnych chemikaliów używanych do niszczenia drzewnika wiążącego włókna pulpy. Drzewnik musi zostać zniszczony, aby z pulpy można było zrobić papier. Konopie zawierają jedynie 4 % drzewnika, podczas gdy drzewa zawierają go od 18 do 30 %. Wybielanie papieru w celu wyeliminowania pozostałych resztek drzewnika jest źródłem dioksyn w ściekach fabryki papieru. Problemu skażenia dioksynami można uniknąć w procesie wyrobu papieru z konopi, który zastępuje wybielanie nadtlenkiem wodoru. Papier pulpowy wyrabiany ze szmat lub produkowany maszynowo w 60 – 100 % z paździerzy konopnych jest mocniejszy i bardziej giętki od papieru wyrabianego z pulpy drzewnej, jak też mniej kosztowny i bardziej ekologiczny. Jeśli wynaleziony w 1916 r. proces byłby dziś legalny, dostarczałby czterokrotnie więcej pulpy przy przynajmniej pięć do siedmiu razy niższym zanieczyszczeniu, zastępując około 70 % całego papieru z pulpy drzewnej, między innymi papier na książki, do wydruków komputerowych, pudła kartonowe i torby papierowe. Jednak z braku maszyn do zbierania konopi i usuwania zewnętrznych paździerzy z wewnętrznego włókna, proces wyrobu pulpy pozostawał w laboratorium, aż do wynalezienia takiej technologii w 1938 r., gdy magazyn „Popular Mechanics” przedstawił odpowiednie urządzenie.

CO PRZYTRAFIŁO SIĘ KONOPIOM

Gdy maszyny do zbierania konopi stały się pod koniec lat trzydziestych wystarczająco nowoczesne, ogromne spółki drzewne, papiernicze i gazetowe, takie jak Hearst Paper Manufacturing Division, Kimberly Clark czy St. Regis (obecnie wśród największych ponadnarodowych spółek świata) stanęły w obliczu strat miliardów dolarów i prawdopodobnego bankructwa. Zbiegiem okoliczności DuPont opatentował właśnie w 1937 r. nowy, wykorzystujący kwas siarkowy proces przetwarzania drewna w pulpę papierową. Jeśli nie zdelegalizowano by konopi 80 % biznesu DuPonta nigdy by się nie rozwinęło ( i nie pojawiłoby się 80 % zanieczyszczeń rzek na świecie). Amerykańscy baronowie przemysłowi i finansiści wiedzieli, że maszyny przetwarzające konopie w papier staną się dostępne pod koniec lat trzydziestych. Było jasne, że konopia musi odejść. Konkurencja bezpiecznej dla środowiska technologi wyrobu papieru z konopi i włókien zagroziłaby lukratywnym machinacjom finansowym Hearsta, DuPonta i głównego finansowego sprzymierzeńca DuPonta, Andrew Mellona z banku w Pittsburghu. Mimo ekonomicznego chaosu Kryzysu, Doroczny Raport DuPonta z 1937 r. namawiał usilnie akcjonariuszy spółki do aktywnego inwestowania, jako że DuPont oczekiwał „radykalnych zmian” ze strony „zwiększającej dochody władzy rządu (…) zmienionej w instrument wymuszania akceptacji nieoczekiwanych nowych idei przemysłowej i społecznej reorganizacji”.

USTAWODAWSTWO MARIHUANOWE

Nie jest szeroko znanym faktem, że furia wojenna, która doprowadziła do wojny hiszpańsko – amerykańskiej w 1898 r. była rozniecona i podsycana przez Williama Randolpha Hearsta przy pomocy jego ogólnokrajowej sieci gazet. Począwszy od wybuchu wojny gazety Hearsta praktykowały oczernianie ludności hiszpańskojezycznej, Meksykanów i Latynosów. Po zajęciu 800.000 akrów lasów Hearsta przez „palącą marihuanę” armię Pancho Villi, oczernianie to się wzmogło. W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. gazety Hearsta prowadziły przemyślaną kampanię na rzecz delegalizacji konopi. Począwszy od około 1920 r. Hearst i inni adepci „żółtego dziennikarstwa” zaczęli opisywać Latynosów i Murzynów jako demony pod wpływem marihuany, grające anty – białą „voodoo – satanistyczną muzykę” (jazz) i popychane do takich przejawów braku szacunku jak następowanie na cień białego człowieka. Używanie potocznej meksykańskiej nazwy konopi, „marihuana”, pomagało zagwarantować, że nikt nie spostrzeże, iż oskrzydlone i wyjęte spod prawa zostać ma główne naturalne lekarstwo i podstawowa uprawa świata. Zeznania przed Kongresem w celu delegalizacji marihuany w 1937 r. składały się prawie w całości z sensacyjnych i rasistowskich artykułów gazetowych odczytywanych na głos przez dyrektora Federalnego Biura ds. Narkotyków (obecnie Drug Enforcement Administration), Harry Anslingera. Anslinger czytał na tych zeznaniach (bez skrupułów) historie o „grubowargich kolorowych” wabiących białe kobiety muzyka jazzową i marihuaną. Anslinger poinformował Kongres, że około 50 % wszelkich przestępstw z użyciem przemocy w USA popełniają Meksykanie, Latynosi, Filipińczycy, Murzyni i Grecy i że te przestępstwa mogą być bezpośrednio wywiedzione z marihuany. W rzeczywistości statystyki FBI pokazywały, że co najmniej 65 – 75 % wszystkich morderstw W USA było wówczas – i jest nadal – związanych z alkoholem. We wrześniu 1937 r. zakaz posiadania konopi stał się prawem. Wkrótce potem utworzono federalne siły policyjne do śledzenia i aresztowania obywateli amerykańskich posiadających marihuanę, w celu ochrony zysków trujących przemysłów; większość innych krajów niedługo dołączyło do orszaku. Intrygująca wiadomość DuPonta do swych akcjonariuszy, aby inwestowali w nowe technologie oparte na „wymuszeniu akceptacji nieoczekiwanych nowych idei przemysłowej i społecznej reorganizacji” nieoczekiwanie nabrała sensu.

Jack Herer, tekst opublikowany w „Earth Island Journal”
marihuana to przede wszystkim medycyna !!! a nielegalna tylko dlatego, ze nie można jej opatentować, czytaj: nie można na niej zarabiać. firmy farmaceutyczne popadały by natychmiast, a one wszak trzymają władze na świecie . Medyczna Marihuana leczy : ADHD, AIDS,alkoholizm, alzheimer, anoreksja, astma, arterioskleroza, artretyzm, bezsenność, biegunki, bóle, bóle menstruacyjne, bóle mięśniowe, bóle nowotworowe, bóle reumatyczne, Crohn ( Leśniowski ), demencja, depresja, dermatozy, dyskinezje, dystonia, dystrofia mięśniowa, egzemy, epilepsja, glejak wielopostaciowy, gronkowiec złocisty MRSA, MSSA, grzybica, HBV, hemoroidy, HCV, HIV, huntington, infekcje, jaskra, jęczmień oka, kachleksja, leukemia, łuszczyca, miażdzyca, migreny, nowotwory mózgu, nowotwory piersi, nowotwory płuc, nowotwory skóry, odleżyny, oparzenia, paraplegia, parkinson, plamica wątrobowa, porażenie mózgowe, PTSD, retinopatia cukrzycowa, skurcze spastyczne, stwardnienie rozsiane, szumy uszne, świąd, tetraplegia, tiki nerwowe, tinnitus, tourett, trądzik, udary mózgu, urazy mózgu, wymioty, wytrzeszcz, zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli, zapalenie wątroby typu B, zapalenie wątroby typu C, zapalenie węzłów chłonnych, zapalenie żyły, zapalenie serca, zespół napięcia przedmiesiączkowego, zespół stresu pourazowego, żylaki.

Renata Zarzycka i Adam Zarzycki

Źródło

Advertisements

 

11 komentarzy na temat: Prawdziwa historia konopi. Dlaczego doskonały lek i tani materiał pomocniczy (papier, ubrania, żagle, drewno, liny…), musiały odejść w niepamięć?

 1. Patryk pisze:

  Brawa za taki artykuł! Może ludzie przejrzą w końcu na oczy! 🙂

 2. pacjent medycznej marihuany pisze:

  Używam “medycznej marihuany” która nie zawsze jest medyczna od ponad 25 lat. Dzięki niej żyję, nie mam ataków padaczki i mogę prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Niestety banda katolików, utrudnia mi życie i poluje na mnie od wielu lat, upokarza i odziera z ostatnich skrawków godności. Kiedyś podczas zdobywania leku, trafiłem nie w tą bramę i mało nie straciłem oka, chcieli mi wypalić papierosem. Raz kupiłem oblaną lakierem do włosów i uszkodziłem sobie nieodwracalnie płuca. Mam słabe zdrowie, ciężko mi żyć i jeszcze mnie katodzicz dobija. Nie zasłużyłem sobie na to bo jestem dobrym człowiekiem.

 3. Duma Narodu pisze:

  @Pacjent, nie lecz się u dealera – lepiej sam kup odpowiednie nasiona i sprzęt za równowartość paru gramów, zbuduj ze starej szafy box-a, doinformuj się, a następnie posadź co trzeba i z odpowiednia dawką miłości sam sobie zrobisz lek i to najlepszej jakości. Zdrowie jest najważniejsze. Nie przejmuj się głupim prawem i nikomu o tym nie mów, a wszystko będzie ok!

 4. Sabka pisze:

  Jak nie wiadomo o co chodzi to napewno o pieniądze ale dlaczego ludzie chorzy mają za to płacić sama choroba to jest wyzwaniem i walka z nią widać

 5. Sabka pisze:

  Chodzi o to aby jak najwięcej ludzi cierpiała i umierali zus nie będzie musiał płacić emerytury innego wytłumaczenia nie ma aby tak taniego i skutecznego leku nie zalegalizować

 6. tethece pisze:

  Dopisać można, że nowotwory JELITA GRUBEGO.

 7. rolnik pisze:

  Może czas zasadzić Polske konopiami przemysłowymi które obecnie wolno uprawiać oczywiście trochę papierkowej roboty na początku, ale stowarzyszenie “Wolne Konopie” może chyba w wielu kwestiach pomóc

 8. Zbigniew Rozek pisze:

  Nie doczytalem sie kto wprowadzil zakaz uprawy polskich konopi dwupiennych, kto ten zakaz wyegzekwowal, oraz kto do dzis nie pozwala w Polsce wysiewac polskiej konopi, a nawet wiecej, nie pozwala badac konopi pod katem zastosowania w medycynie.
  Czy to aby nie nasi “sojusznicy” zza wielkiej wody?

 9. I’m veгy pleased to uncover this site. I need to to thank you
  for yoour time for this particularly wonderful read!!
  I definitely liked every bit of it and i alswо haνe you
  saved as a favorite to check out new stuff on your web site.

 10. Ηmm іt appeɑrѕ lke your site atte my firzt comment (it was еxtremely long) so I guess I’ll just sum it up ԝhat I wrote
  and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring
  blog blogger but I’m stiⅼl new to everything.
  Do you have any tips and hints for first-time blog wrіters?
  I’d certainly aⲣprediate it.

 11. tuhajbej111 pisze:

  Aneks:
  Chronologia najważniejszych wydarzeń w historii konopi

  8000 p.n.e.: Pierwsze dowody na użycie konopi na Tajwanie.

  2737 p.n.e.: Cesarz Chin Shen Neng jako pierwszy zaleca zażywanie konopi jako lekarstwa.

  2000–1400 p.n.e.: Indyjska święta księga Atharvaveda wspomina o uspokajających właściwościach marihuany.

  600 p.n.e.: Liny konopne pojawiają się w południowej Rosji.

  450 p.n.e.: Dzieje Herodota opisują tkaniny konopne oraz użycie przez Scytów konopi jako używki.

  200 p.n.e.: Liny konopne pojawiają się w Grecji. Chińska Księga rytuałów wspomina o tkaninach konopnych.

  100 p.n.e.: Odnalezienie pierwszych dowodów na istnienie papieru konopnego wynalezionego w Chinach (zobacz 105 r. n.e.).

  23–79: Historia naturalna Gajusza Pliniusza Starszego wspomina o linach konopnych i przeciwbólowych właściwościach marihuany.

  47–127: Plutarch opisuje Traków używających konopi jako narkotyku.

  70: Dioskurydes, lekarz wojsk Nerona, wymienia marihuanę w swojej farmakopei.

  100: Pierwsze pojawienie się w Anglii lin konopnych z importu.

  105: Według legend Ts’ai Lun wynajduje w Chinach papier konopny (zobacz 100 r. p.n.e.).

  130–200: Grecki lekarz Galen przepisuje konopie jako lekarstwo.

  200: Pierwsza farmakopea ze Wschodu wymienia lecznicze właściwości konopi.
  Pierwszy chiński chirurg Hua T’o używa marihuany jako anestetyku.

  300: Młoda kobieta z Jeruzalem zażywa konopie podczas porodu.

  570: Francuska królowa Arnegunda zostaje pochowana w odzieży z konopi.

  850: Wikingowie transportują liny konopne i nasiona na Islandię.

  900: Arabowie uczą się technik produkcji papieru konopnego.

  1000: Liny konopne pojawiają się na włoskich statkach.
  Traktat arabskiego lekarza O truciznach przestrzega przed zgubnymi właściwościami marihuany.

  1090: Hasan-ibn-Sabbah rekrutuje zabójców, wykorzystując haszysz.

  1155: Hajdar rzekomo wynajduje haszysz.

  1200: Baśnie z tysiąca i jednej nocy opisują właściwości psychoaktywne haszyszu.

  1300: Etiopskie fajki zawierające marihuanę dowodzą, że narkotyk rozprzestrzenił się z Egiptu na całą Afrykę.

  1532: Powieść francuskiego medyka Gargantua i Pantagruel wspomina o leczniczych właściwościach marihuany.

  1533: Król Henryk VIII nakłada grzywnę na rolników nieuprawiających konopi.

  1563: Portugalski lekarz Garcia da Orta opisuje lecznicze właściwości konopi.

  1578: Chińczyk Li Shih-Chen pisze o antybiotycznych i przeciwwymiotnych właściwościach marihuany.

  1600: Anglia importuje konopie z Rosji.

  1616: Mieszkańcy Jamestown uprawiają konopie.

  1621: Robert Burton w The Anatomy of Melancholy sugeruje, że marihuana leczy depresję.

  1753: Linneusz klasyfikuje Cannabis sativa.

  1764: Lecznicza marihuana pojawia się w angielskiej farmakopei The New England Dispensatory.

  1776: Kentucky rozpoczyna uprawę konopi.

  1783: Lamarck klasyfikuje roślinę Cannabis indica.

  1794: Lecznicza marihuana pojawia się w Edinburgh New Dispensary.

  1798: Żołnierze Napoleona zaznajamiają się z haszyszem w Egipcie.

  1842: Irlandzki medyk O’Shaughnessy publikuje wyniki badań nad konopiami w angielskich dziennikach medycznych.

  1843: Francuski pisarz Gautier publikuje Klub Haszyszowy.

  1846: Francuski medyk Moreau publikuje Haszysz i choroba psychiczna.

  1850: Konopie zostają dodane do amerykańskiej farmakopei.

  1854: Whittier pisze pierwszą pracę na temat konopi jako narkotyku.

  1857: Amerykański pisarz Ludlow publikuje The Hasheesh Eater.

  1858: Francuski poeta Baudelaire publikuje On the Artificial Ideal.

  1890: Sir J.R. Reynolds, główny lekarz królowej Wiktorii, przepisuje leczniczą marihuanę.

  1924: Rosyjscy botanicy klasyfikują Cannabis ruderalis.

  1937: Zatwierdzenie Marijuana Tax Act – ustawy nakładającej wysoki podatek na preparaty konopi.

  1941: Usunięcie konopi z amerykańskiej farmakopei.

  1951: Boggs Act zaostrza kary narkotykowe.

  1960: Czescy badacze potwierdzają antybiotyczne i przeciwbólowe właściwości konopi.

  1970: Powołanie do życia National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML).

  1971: Pojawiają się pierwsze dowody sugerujące, że marihuana może stać się lekarstwem na jaskrę.

  1975: Pojawia się nabilone – farmaceutyk na bazie kannabinoidów.

  1985: FDA zatwierdza dronabinol, syntetyczny odpowiednik THC, jako lek dla pacjentów z nowotworami.

  1992: FDA zatwierdza dronabinol jako lek na syndrom wyniszczenia AIDS.

  1999: Hawaje i Dakota Północna usiłują zalegalizować uprawę konopi.
  DEA reklasyfikuje dronabinol jako narkotyk grupy Schedule III, aby ułatwić przepisywanie leku przez lekarzy.

  2000: Inicjatywa legalizacyjna na Alasce kończy się niepowodzeniem.

  2001: Kanada przyjmuje prawo federalne, by wspierać lecznicze konopie.

  Niniejszy artykuł jest fragmentem książki Zrozumieć marihuanę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *