Poznaj smak tradycyjnych wypieków ukraińskich  

Jak co roku Urząd Marszałkowski wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Dzięki tegorocznym dotacjom zostanie wydany kalendarz z przepisami ukraińskich wypieków. Kontynuowane będą też projekty już rozpoczęte przez szczecińskie oddziały Stowarzyszenia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz Stowarzyszenia Związku Ukraińców w Polsce. Przed organizacjami kolejna szansa na pozyskanie dofinansowania.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest pierwszym regionem w Polsce, który w budżecie wyodrębnił zadanie „wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. W tym roku jednak, z powodu pandemii koronawirusa, otwarty konkurs ofert, miał inny niż dotychczas przebieg. Przyznano dotacje w wysokości 55 tys. zł, choć w budżecie zaplanowano na ten cel 170 tys. zł. W pierwszym rozdaniu ze względów bezpieczeństwa, wsparcia nie otrzymały projekty dotyczące organizacji np. koncertów czy spotkań z udziałem większej publiczności.

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wszystkim plany, także organizacjom pozarządowym, które musiały albo zrezygnować z wielu inicjatyw, albo mocno je ograniczyć. Nie oznacza to jednak, że NGO’sy zostaną bez wsparcia. W związku ze zmniejszaniem ograniczeń trwającej pandemii ogłosimy jeszcze w tym miesiącu drugi otwarty konkurs z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych – zapowiada Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W pierwszym rozdaniu do dofinansowania wybrano trzy projekty, które zrealizuje: Fundacja PROSVITA, Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie.

Dzięki dofinansowaniu Fundacja PROSVITA przygotuje dwujęzyczny kalendarz ścienny w formacie A3, zawierający przepisy ukraińskich wypieków wraz ze zdjęciami gotowych już przysmaków. To nie pierwsze takie działanie tej organizacji. Poprzedni kalendarz „Jak ugotować barszcz ukraiński” cieszył się sporą popularnością.

Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie także będzie kontynuować rozpoczęte w roku 2019 działania, mające na celu prezentację tematu cmentarzy żydowskich na Pomorzu Zachodnim. Stowarzyszenie przeprowadzi m.in. konkurs fotograficzny „Żydowskie ślady w naszej miejscowości”.

Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie również rozwinie ubiegłoroczny projekt „Depozyty pamięci”. Polegał on w głównej mierze na opracowaniu kolekcji etnograficznej stu tradycyjnych strojów ukraińskich m.in.: koszul, ręczników, spódnic, gorsetów. Organizacja przygotowała też wystawę, która przez dwa miesiące była pokazywana w Muzeum Ziemi Wałeckiej. W tym roku, dzięki przyznanemu dofinansowaniu Stowarzyszenie wyda album fotograficzny, prezentujący zgromadzone już prace. Trafi on m.in. do bibliotek czy domów kultury w całym województwie. Powstanie też interaktywny, dwujęzyczny „edu-box”, zawierający m.in. informacje na temat obrzędów i tradycji ukraińskich, historii Ukraińców, którzy pojawili się na Pomorzu Zachodnim w ramach Akcji „Wisła”, historii szczecińskiego oddziału ZUwP. Nowoczesna, multimedialna prezentacja będzie stanowić także wsparcie w edukacji dzieci, które uczęszczają do Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego przy SP47 w Szczecinie.

W roku 2016 decyzją Radnych Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorze Zachodnie jako pierwszy region w Polsce, wyodrębniło w budżecie zadanie „wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. Z tego działania wspierane są organizacje pozarządowe. W ramach przekazanych funduszy w latach 2016–2019 przeprowadzono cztery otwarte konkursy ofert.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top