Powstanie kolejny obiekt MTBS

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w chwili obecnej prowadzi procedurę związaną z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej  i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji u zbiegu ulic Kolejowej 1, 3 i Norwida.2

Na tej nieruchomości ma  powstać kompleks mieszkalno-usługowy nawiązujący w swoim stylu do wybudowanej wcześniej przez MTBS sp. z o.o. nowoczesnej zabudowy przy ul. Norwida. Jednocześnie na ul. Kolejowej zachowana zostanie zabytkowa architektura budynków typu willowego . W oparciu o dokonane uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wizją przyszłej inwestycji, wypracowaną wspólnie z Pracownią Architektoniczną Studio A4, powstała koncepcja zapewniająca wkomponowanie jej w istniejącą przestrzeń urbanistyczną centrum miasta. Pozwala ona też na  efektywne wykorzystanie nieruchomości.

Planowany do realizacji kompleks stanowić będzie dopełnienie zrealizowanej przez MTBS sp. z o.o. enklawy budownictwa mieszkalno-usługowego w tym rejonie. Planowana inwestycja zakłada wybudowanie 12 lokali usługowych na poziomie parteru z wejściem bezpośrednio z chodnika oraz 29 mieszkań   o najpopularniejszych na rynku metrażach – od 26 m2 do 63 m2, do których przynależne będą pomieszczenia gospodarcze – komórki. Lokale mieszkalne  usytuowane będą w trzech obiektach kubaturowych , w tym 25 mieszkań powstanie w zaprojektowanej 4 kondygnacyjnej bryle nowego obiektu, a pozostałe 4 mieszkania na poziomie I piętra w dwóch istniejących zabytkowych obiektach willowych. Lokale mieszkalne w nowym budynku będą miały balkony lub tarasy. W podziemiu planowanego nowego obiektu, powstanie duża otwarta powierzchnia użytkowa z wjazdem od strony ulicy Norwida, przeznaczona na miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców planowanej inwestycji. W każdym z lokali zaplanowano niezależne ekologiczne ogrzewanie gazowe oraz indywidualny system rozliczania mediów,  który pozwali docelowo na prowadzenie racjonalnego gospodarowania  i optymalizację kosztów utrzymania.

Lokalizacja inwestycji, a w szczególności bliskość centrum i niezależność kosztów eksploatacji lokali to główne atuty naszej inwestycji. Planowany kompleks jest kolejnym krokiem naszej firmy w kierunku rozwoju i estetyzacji  Międzyzdrojów oraz poprawienia warunków bytowych naszych mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych  informacji o planowanej inwestycji oraz kupnem lokali prosimy o kontakt z siedzibą Inwestora w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2 ,  tel. 91 32 81  154, e-mail : mtbs2@miedzyzdroje.pl

 

MTBS

To top