Powstaje baza wiedzy dla służb społecznych

Sytuacja pandemii związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymaga od służb społecznych niestandardowych działań, rozstrzygnięć i decyzji, których jeszcze nikt nie podejmował. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oferuje pomoc i uruchamia specjalny adres e-mail: [pomoc@wzp.pl].

Uruchomiony adres e-mail skierowany jest w szczególności do: pracowników systemu pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej, wsparcia rodziny, rehabilitacji społecznej i zawodowej, jak też sektora ekonomii społecznej oraz integracji i readaptacji, pracowników sektora publicznego i niepublicznego.

Jeden adres e-mail będzie służył zbieraniu pytań, problemów i wszelkich kwestii, wymagających skonsultowania i doradztwa ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Powstanie w ten sposób repozytorium „wiedzy w działaniu” dla służb społecznych –  wyjaśnia Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS.

Dodatkowo, na stronie internetowej www.rops.wzp.pl, w dziale „Pomoc i doradztwo”, będą zamieszczane przesłane pytania (bez danych nadawcy), udzielone odpowiedzi, jak i zagadnienia, nad których rozstrzygnięciami pracuje obecnie zespół ROPS.

Aby ułatwić formułę pytań, sugestii, jak i później  – odpowiedzi na nie – dostępny jest formularz zgłaszania problemów. To ważne, by nadać nadsyłanym kwestiom – jeden format. Ułatwi to także kontakt z osobami, które problem zgłaszają. Formularz dostępny jest bezpośrednio pod adresem: http://www.rops.wzp.pl/pomoc-i-doradztwo/aktualnosci/formularz-zglaszania-problemow-i-pytan-do-rops

Odpowiedź na pierwsze zadane pytanie jest w przygotowaniu. Dotyczy zagadnienia związanego z dożywianiem dzieci w szkołach przez OPS-y.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top