Porozmawiajmy o Funduszach Europejskich – wysłuchanie publiczne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego –

Fundusze Europejskie to nie tylko inwestycje drogowe, nowoczesne pociągi, nowe budynki czy innowacyjne technologie rozwijające firmy i zakłady pracy. To też przedsięwzięcia blisko nas – możliwość wymiany starego pieca, fotowoltaika na dachach, termomodernizacja bloków, pomoc w opiece nad osobą niesamodzielną, kursy podnoszące kwalifikacje czy wsparcie w opłaceniu żłobka dla najmłodszego członka rodziny. Przed nami nowa perspektywa finansowa, która zmieni region. Na jaki? To zależy od nas – porozmawiajmy na co, za ile, w jakim celu będą wydatkowane Fundusze Europejskie. Kolejne spotkanie konsultacyjne – skierowane do mieszkańców Pomorza Zachodniego – odbędzie się w poniedziałek, 21 lutego 2022 r. o godz. 10.

Urząd Marszałkowski organizuje otwarte dla wszystkich wysłuchanie publiczne. Może ono objąć każdą osobę prywatną i każdą instytucję – wystarczy zgłosić chęć udziału w spotkaniu. Podczas wysłuchania można podzielić się swoimi uwagami, opinią, komentarzem, postulatem względem nowej perspektywy finansowej oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. – To przestrzeń dyskusji otwarta dla każdego, kto chciałby podzielić się swoją opinią na temat nowego programu – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wysłuchanie publiczne odbędzie się online, 21 lutego 2022 r. o godz. 10 . Żeby wziąć w nim udział (zabrać głos) wystarczy do 18 lutego 2022 r. do godziny 14:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://fepz.wzp.pl (w zakładce konsultacje społeczne FEPZ). Spotkanie (bez rejestracji) będzie można śledzić na stronie: fepz.wzp.pl (w zakładce konsultacje społeczne FEPZ) oraz na YouTube (Pomorze Zachodnie News – Studio https://www.youtube.com/channel/UC-ivvUThYpZ8jkrvCVdWPQg).

Aby umożliwić wszystkim chętnym czynne uczestnictwo w wysłuchaniu publicznym,  całość spotkania będzie tłumaczona na język migowy.

Podczas wysłuchania uczestnicy i uczestniczki przedstawiają swój pogląd publiczności raz, w ramach ściśle określonego i identycznego dla wszystkich czasu wypowiedzi nieprzekraczającego 5 minut. Następnie uwagi i opinie zostaną przeanalizowane, a odniesienie do nich nastąpi podczas wysłuchania odwróconego, zaplanowanego na 28 lutego 2022 r.

Z założeniami nowego programu można zapoznać się na stronie http://fepz.wzp.pl.

Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej otrzyma minimum 1,611 mld euro, czyli prawie 7,25 mld zł na realizację programu regionalnego. Podobnie jak jest to w tej perspektywie finansowej, budżet nowego programu będą tworzyć środki na inwestycje pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR 1,2 miliarda euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego+ (400 milionów euro). Z tej części dofinansowywane są projekty w obszarze rynku pracy, edukacji czy włączenia społecznego.

Wysłuchania publiczne dot. projektu programu

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”

Poniedziałek, 21 lutego 2022 r. godzina 10

Zapraszamy do udziału!

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Biuro Prasowe

To top