02-02-2018 » Powiat i region

Ponad 700 tys. zł na działania społeczne

Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa czy spotkania promujące postawy prozatrudnieniowe osób niepełnosprawnych to przykłady zadań z zakresu polityki społecznej, na które w tym roku mogą otrzymać dofinansowanie organizacje pozarządowe z województwa zachodniopomorskiego. Nabór wniosków trwa do 16 lutego br.

W konkursie wsparte zostaną zadania m. in. na rzecz osób starszych, rodzin czy integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zależności od wybranego projektu organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie na dane zadanie, bądź będzie ono całkowicie sfinansowane.

Budżet konkursu, który wynosi 756 tys. zł, został podzielony na dwanaście tematycznych zadań:

 1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kwota: 100 000,00 zł,
 2. Kształtowanie kompetencji społecznych i pozytywnych postaw wśród młodzieży, kwota: 50 000,00 zł,
 3. Działania na rzecz osób starszych, kwota: 195 000,00 zł,
 4. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, kwota: 100 000,00 zł,
 5. Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych, kwota: 100 000,00 zł,
 6. Organizacja seminariów i doradztwa upowszechniających rozwój usług specjalistycznych i zróżnicowane formy opieki wobec rodzin z osobą zależną/niepełnosprawną na poziomie lokalnym, kwota: 10 000,00 zł,
 7. Spotkania promujące postawy prozatrudnieniowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym samozatrudnienie, kwota: 10 000,00 zł,
 8. Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów – realizacja w min. dwóch gminach/powiatach, kwota: 55 000,00 zł,
 9. Wdrożenie innowacyjnej formy wsparcia pracodawców pn. „Asystent pracodawcy” – realizacja w min. 2 powiatach, kwota: 100 000,00 zł,
 10. Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego dla radnych, urzędników JST oraz wojewódzkiej  i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych, kwota: 10 000,00 zł,
 11. Organizacja spotkań upowszechniających funkcję asystenta samodzielności osób z niepełnosprawnościami, kwota: 20 000,00 zł,
 12. Organizacja spotkań upowszechniających nieformalne usługi sąsiedzkie, grupy wsparcia, wolontariat oraz „wytchnieniowe” formy opieki, kwota: 6 000,00 zł.

Termin składania ofert mija 16 lutego br.

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:  http://www.rops.wzp.pl/dotacje/ogloszenia-o-konkursach/ogloszenie-wazne-od-26-stycznia-do-16-lutego-2018-r

Środki konkursowe pochodzą z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ustalonego na 2018 r

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *