Pomorze Zachodnie – zawsze tolerancyjne! Marszałek dziękuje rektorom

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zwraca się z podziękowaniem do rektorów trzech szczecińskich uczelni: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego za zajęcie zdecydowanego stanowiska w obronie osób LGBT +.  W jego opinii wyraźny sygnał płynący ze środowisk akademickich o braku zgody na akty dyskryminacji innych ludzi jest niezwykle ważny dla mieszkańców regionu, który zawsze cechowała otwartość  i tolerancja.

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego  zawsze byli niepokorni i odważni. Mają ambicję tworzyć region otwarty i tolerancyjny, przyjazny każdemu, kto wybiera to miejsce do życia. Dlatego stanowisko zachodniopomorskich uczelni jest tak ważne – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Od kilku lat patrzymy, jak polska wspólnota niszczona jest przez akty nienawiści. Pamiętajmy, że skłócone i nietolerancyjne społeczeństwo powoli oddala się od zasad, na których oparte powinno być nowoczesne i demokratyczne państwo. Tracimy z trudem budowane przez ostatnie trzydziestolecie zaufanie społeczne, bez którego nie może funkcjonować społeczeństwo obywatelskie. To niestety wynik cynicznej socjotechniki, uprawianej przez polityków chcących za wszelką cenę utrzymać w ręku władzę.

„Nie można być obojętnym, gdy słowa o tym, że osoby LGBT + nie są ludźmi, padają z ust prominentnych polityków partii rządzącej, a następnie są powielane przez prezydenta RP” – czytamy w liście marszałka do rektorów.  – „Dlatego dziękuję za niezwykle ważny głos sprzeciwu wobec haniebnych wypowiedzi i postaw. (…) Serdecznie dziękuję za głos wsparcia dla osób, które są niesłusznie piętnowane i krzywdzone. Dziękuję za odwagę i za to, że w praktyce pokazał Pan, że „warto być przyzwoitym”.

Warto też przypomnieć, że Województwo Zachodniopomorskie wspiera organizacje pozarządowe, które prowadzą działania z zakresu równego traktowania mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka. Takie wsparcie udzielane było m.in. Stowarzyszeniu Lambda Szczecin. Organizacja w ubiegłym roku wykorzystała  przyznaną dotację na zorganizowanie grup wsparcia dla osób LGB, osób transpłciowych, rodziców osób LGBTQ+, seniorów LGBTQ+. W 2018 roku Województwo Zachodniopomorskie jako drugi Urząd Marszałkowski w Polsce podpisał Kartę Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, która skupia organizacje i firmy aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i mobbingowi, tworząc przyjazne, włączające miejsca pracy.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top