Pomorze Zachodnie z kobietami i dla kobiet

Równe szanse w rozwoju zawodowym, równe szanse w samorealizacji. Pomorze Zachodnie to region, który konsekwentnie stara się działać na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Czy w XXI wieku wciąż trzeba o tym przypominać? Tak, szczególnie w kontekście możliwości awansu zawodowego, równości płacy, dostępu do opieki nad dziećmi czy profilaktyki zdrowotnej.

– Aż 19% stanowi różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Te dane Głównego Urzędu Statystycznego nie napawają optymizmem i pokazują, że ciągle mamy wiele do zrobienia. Jako Urząd Marszałkowski staramy się dawać przykład właśnie w kwestii płac, ale i pokazywać, że kobiety są świetnymi profesjonalistkami, liderkami, które zasługują na odpowiedzialne stanowiska. Mamy również świadomość, jak ważne jest stworzenie Paniom warunków i szans na rynku pracy, oraz od jak wielu czynników to zależy. Właśnie dlatego staramy się działać systemowo inwestując w profilaktykę zdrowotną, tworzyć miejsca opieki nad maluchami czy po prostu dając przykład jako odpowiedzialny pracodawca – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pracuje 834 osób, z czego 592 to kobiety. Od 2011 r. w Zarządzie Województwa zasiada kobieta. Do 2018 r. funkcję członka Zarządu pełniła Anna Mieczkowska, obecnie prezydent Kołobrzegu. Zastąpiła ją Anna Bańkowska. Pań nie brakuje na stanowiska dyrektorskich i kierowniczych. Na 124 takie miejsca pracy, prawie połowę zajmują kobiety (60). W kwestiach płacowych, średnie pensje kobiet niewiele ustępują tym otrzymywanym przez mężczyzn, a w niektórych przypadkach nawet przewyższają. Ma to miejsce w przypadku kierowników (panowie otrzymują średnio 96,1% uposażenia pań), zastępców dyrektorów (panowie otrzymują średnio 97,4% uposażenia pań), wśród radców prawnych (panowie otrzymują średnio 93,2% uposażenia pań). Z kolei na stanowisku podinspektora i inspektora, panie zarabiają średnio 98,6% pensji otrzymywanych przez panów. Wśród głównych specjalistów ten wskaźnik wynosi 95,3%, wśród kierowników biura 95,6%, a wśród dyrektorów 92,6%.

O poważnym traktowaniu spraw równościowych, świadczy również powołanie przez Marszałka pełnomocniczki ds. kobiet i równego traktowania Bognie Czałczyńskiej, a także szereg prowadzonych w regionie działań skierowanych głównie dla kobiet.

Nie dla dyskryminacji – Karta Różnorodności

W 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego został drugim regionem w Polsce, który podpisał Kartę Różnorodności. Dołączyliśmy w ten sposób do organizacji promujących równe traktowanie ze względu na wiek, płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie, narodowość, rasę, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną, tożsamość płciową czy styl życia. Karta Różnorodności to inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, i jest realizowana w wielu europejskich państwach. Działanie skupia organizacje i firmy, które aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i mobbingowi, tworząc przyjazne, włączające miejsca pracy. Wdrożenie Karty zainicjował Wydział Współpracy Społecznej i pełnomocniczka marszałka ds. kobiet i równego traktowania Bogna Czałczyńska.

Profilaktyka i mammobus

Wyzwaniem cywilizacyjnym są choroby nowotworowe. W zachodniopomorskiem, dzięki środkom unijnym staramy się, by każda kobieta miała dostęp do profilaktyki. Wykryty odpowiednio wcześnie nowotwór piersi, zwiększa szansę na wyleczenie. Umożliwia to m.in. projekt „Moja Mammografia – Moje Życie” realizowany przez Geneva Trust sp. z o.o. Dzięki dwóm mammobusom do 2023 r. zostanie przeprowadzonych 33 tys. bezpłatnych badań w całym regionie. Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta z wiekiem. Prawie 50% zachorowań diagnozuje się pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Właśnie tę grupę kobiet swoim wsparciem obejmuje projekt, który dociera do najdalszych zakątków województwa, w tym na obszary tzw. białych plam, gdzie o skorzystanie z tego typu usług jest najtrudniej.

Ułatwiamy powrót do pracy, Zachodniopomorskie Małe Skarby, nowe miejsca w żłobkach

Zachodniopomorskie Małe Skarby” to autorski projekt Województwa Zachodniopomorskiego finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który pomaga rodzicom dzieci do lat trzech powrócić na rynek pracy. Opiekunowie mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok. Do końca lutego br. wsparciem objęto 891 osób (869 kobiet i 22 mężczyzn). Wśród preferowanych form opieki były niania (477 wniosków), żłobek (354 wniosków), klub dziecięcy (53 wnioski), opiekun dzienny (40 wniosków). Do końca 2019 roku wydatkowano na ten cel prawie 15 mln zł.

Niezależnie od „Skarbów”, województwo w ramach RPO WZ 2014-2020 sukcesywnie wspiera tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz dostosowywanie istniejących i nowych miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Łącznie wsparliśmy już stworzenie 724 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Ze wsparcia skorzystało aż 1676 rodziców. W obecnej perspektywie na te działania przeznaczymy ponad 135 mln zł.

 

Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski

To top