Pomorze Zachodnie stawia na różnorodność.

Wyniki otwartego konkursu ofert 

Fundacja Motywacja i Działanie oraz Stowarzyszenie Lambda Szczecin otrzymają w sumie 50 tys. zł dofinansowania  ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. To dotacje  na realizację zadań z zakresu równego traktowania na rzecz mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego po raz trzeci rozstrzygnął konkurs na wsparcie organizacji, które podejmują się działań z zakresu równego traktowania na rzecz mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Dzięki środkom zarezerwowanym na to zadanie NGO’sy mogą oferować wsparcie psychologiczne, spotkania ze specjalistami, warsztaty dla różnych grup wiekowych np. z zakresu edukacji obywatelskiej. W latach 2019 i 2020 otrzymały na realizację tych przedsięwzięć blisko 110 tys. zł.

– Na Pomorzu Zachodnim budujemy społeczność otwartą i tolerancyjną, gdzie zasady równości i szacunku do innych nie są tylko pustymi hasłami. Zabiegamy o to wielopłaszczyznowo, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderkami i liderami. Mamy jasno określony cel – tworzyć dobrą atmosferę do życia dla wszystkich mieszkańców bez względu na to, jak bardzo się od siebie różnią – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W tym roku środki z tego konkursu otrzymają dwie organizacje: Fundacja Motywacja i Działanie oraz Stowarzyszenie Lambda Szczecin.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 15 tys. zł Fundacja Motywacja i Działanie będzie kontynuować cykl warsztatów skierowanych do młodzieży pn. „Kompas – edukacja”.   Uczestniczki i uczestnicy w ich trakcie będą uczyć się krytycznego myślenia, tolerancji i szacunku wobec różnorodności, a także nabywać  kompetencje w zakresie bycia świadomym i aktywnym obywatelem / obywatelką. W poprzednich edycjach z tego wsparcia skorzystało 1600 młodych osób.

Podobnie jak w poprzednich konkursach dofinansowanie zostało przyznane także Stowarzyszeniu Lambda Szczecin, które zorganizuje bezpłatną pomoc dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i przedstawicieli mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBTQ+. Oferowane wsparcie obejmować ma sferę: prawną, psychologiczną i psychiatryczną. Dostępna będzie m.in. pomoc psychologa, seksuologa, psychiatry, endokrynologa, ginekologa czy  urologa.

Rozstrzygnięty konkurs koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej UM WZ. Projekty będą realizowane po podpisaniu umów. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów. Informacja o rozstrzygnięciu:

http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-rownego-traktowania

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top