Pomorze Zachodnie stawia na organizacje pozarządowe

Ogromu pracy wykonywanej przez organizacje pożytku pozarządowe nie odzwierciedli konkretna liczba, a szeroki wachlarz działań widoczny w każdej sferze życia. W realizacji swoich projektów NGO’sy mogą liczyć na wsparcie władz Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki tegorocznego otwartego konkursu z zakresu współpracy.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na ten cel przeznaczy 195 tys. zł. Kwota ta wynika z przyjętego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

To jeden z najważniejszych konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych. Dzięki niemu możemy promować wolontariat, przekazywanie 1% dla OPP z regionu, społeczną aktywność. Organizacje pozarządowe są naszym niezastąpionym społecznym partnerem. Widać to także w sferze finansowej. Wysokość środków przeznaczanych na współpracę z trzecim sektorem sukcesywnie rośnie. Od ponad dwóch lat to ok. 12 mln zł rocznie – podkreśla Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Finansowe wsparcie trafi m.in. do Pracowni Pozarządowej, która zajmie się promocją przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz OPP z Pomorza Zachodniego (20 tys. zł), wsparciem działalności centrów działających na rzecz organizacji pozarządowych, w tym wyłonieniem najlepszych inicjatyw w konkursie Zachodniopomorski Lider NGO (35 tys. zł). Koszalińskie stowarzyszenie opracuje także Indeks Jakości Współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi (15 tys. zł) oraz zorganizuje dwudniowe forum pełnomocników ds. NGO (25 tys. zł).

Promocją wolontariatu zajmie się Stowarzyszenie POLITES (jak w ubiegłym roku) oraz Chorągiew Zachodniopomorskiej ZHP.

Zależy nam, by rozwijać wolontariat wśród wszystkich grup – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Przyznane dofinansowanie pozwoli m.in. na kontynuację jednego z flagowych przedsięwzięć promujących wolontariat w regionie „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat”. Za realizację przedsięwzięcia podobnie jak w ubiegłym roku odpowiadać będzie Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES Zaplanowano: galę Barwy wolontariatu, forum wolontariatu, warsztaty kulturowe, spotkania informacyjne dla seniorów oraz działania promocyjne, w tym realizację filmów „Wypróbuj wolontariat”, „Wybieram Wolontariat”. Organizacja zachęci też młodych ludzi do angażowania się w społeczne inicjatywy, np. podczas akcji „Godzina dla Szczecina” oraz „Godzina Twojej miejscowości”. W 2019 roku wzięło w nich udział aż 35 grup, które zakasały rękawy i przez godzinę wykonywały różne prace. Udało się np. uprzątnąć zaniedbane nagrobki czy przeprowadzić zbiórkę książek i udostępnić lektury mieszkańcom osiedla.

Rozstrzygnięty konkurs jest koordynowany przez Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej UMWZ.

Ogłoszenie konkursowe dostępne jest w BIP pod adresem: http://bip.wzp.pl/artykul/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowym-1

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. +48 91 48 07 249; faks +48 91 48 93 987

To top