Pomorze Zachodnie będzie przewodzić nadbałtyckim regionom

Województwo Zachodniopomorskie na dwa lata przejmuje prezydencję w Baltic Sea States Subregional Cooperation, czyli Bałtyckiej Organizacji Współpracy Subregionalnej. Oficjalne przekazanie przywództwa odbyło się w czwartek na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów. Członkami BSSSC są województwa, landy, stowarzyszenia gmin z krajów nadbałtyckich Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rosji.

Baltic Sea States Subregional Cooperation jest organizacją zrzeszającą regiony z 10 krajów wokół Bałtyku. Ze względu na różnorodność systemów administracyjnych członkami BSSSC są zarówno landy niemieckie, stowarzyszenia gmin norweskich oraz obszary municypalne jak np. region Kowno. Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem BSSSC od 1993 r. Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego ma strategiczne znaczenie dla Pomorza Zachodniego.

Bałtyk to nasz skarb. Nadmorskie położenie jest fundamentem gospodarki regionu – przemysłu, transportu, handlu, turystyki. Rozwój tych obszarów zależy między innymi od międzyregionalnej, transgranicznej współpracy – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Działalność w BSSSC przynosi korzyści ekonomiczne i polityczne, a przewodzenie tej organizacji daje szansę głośniejszego artykułowania interesów województwa zachodniopomorskiego, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

W BSSSC prezydencja zmienia się co dwa lata. Region przewodniczący wyznacza kierunki rozwoju organizacji oraz zapewnia jej funkcjonowanie od strony technicznej. Województwo Zachodniopomorskie przejęło przewodnictwo w organizacji od Województwa Pomorskiego na lata 2022-2023.

Prezydencja pozwoli rozwijać współpracę międzynarodową, umożliwi dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami. Inicjatywy podejmowane w ramach Bałtyckiej Organizacji Współpracy Subregionalnej są współtworzone i twórczo rozwijane przez partnerów. Warto podkreślić, że projekt, w którym uczestniczą członkowie BSSSC, uzyskuje poparcie tej organizacji, co ma znaczenie przy aplikowanie o środki finansowe.

BSSSC promuje interesy władz lokalnych i regionalnych oraz młodzieży w polityce krajowej i UE. Baltic Sea States Subregional Cooperation zdecydowanie opowiada się za zasadami dobrego zarządzania – rządami prawa, partycypacją, przejrzystością, wydajnością, sprawiedliwością, odpowiedzialnością, elastycznością i konsensusem.

Subregionalna współpraca nadbałtyckich regionów otwarta jest również na inne organizacje, struktury i międzynarodowe programy, m.in. Plan Działań „Bałtyk 2030”, zainicjowany przez CBSS (Radę Państw Morza Bałtyckiego), projekty HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku), Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).

Wizją BSSSC na rok 2030 jest ułatwianie dialogu, partnerstw i wzmacnianie współpracy międzyregionalnej zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju – tworzenie bardziej zrównoważonego, lepiej dostępnego i lepiej prosperującego regionu Morza Bałtyckiego.

Na zdjęciach: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przejmuje od Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego symbol przewodnictwa w w Baltic Sea States Subregional Cooperation.

W uroczystości uczestniczył Radny Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Dorżynkiewicz, przewodniczący komisji rozwoju, promocji i współpracy zagranicznej sejmiku WZ.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top