Pomocna dłoń „Regionu Dobrego Wsparcia” i kolejne ważne działania. W planach turnusy wytchnieniowe dla opiekunów osób niesamodzielnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego wraz ze społecznymi partnerami tworzy kompleksowy system wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich rodzin. Dostępne są szkolenia, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, a także pomoc teleinformatyczna. Kolejne działania na ten rok są w planach. To otwarcie pięciu mieszkań wytchnieniowych oraz zorganizowanie dla opiekunów specjalnych 5-dniowych turnusów. – Taką pomoc połączoną z warsztatami psychologicznymi planujemy zorganizować dla stu osób, które na co dzień oddają swoje życie, poświęcając się najbliższym – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Region Dobrego Wsparcia” to kolejny zachodniopomorski pilotaż, który ma zwiększyć dostępność do środowiskowych usług opiekuńczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt stanowi także kontynuację działań uznanych w roku 2019 przez Komisję Europejską za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE. Realizuje go Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Każdy z partnerów ma inne zadanie do wykonania, by finalnie stworzyć kompleksowy system wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich rodzin. – Pandemia pokazała, że wsparcie i pomoc oferowana w naszym pilotażu jest jeszcze bardziej potrzebna niż zakładaliśmy na początku. Dzięki połączeniu sił możemy oferować pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej wyczekiwana – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

A form pomocy oferowanych w „Regionie Dobrego Wsparcia” jest wiele. To: szkolenia, usługi sąsiedzkie, możliwość wypożyczenia sprzętu do rehabilitacji, punkty doradcze. Do tej pory Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował 45 szkoleń z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, w których wzięło udział ponad 430 osób. Podczas takich spotkań prezentowany był m.in. sprzęt ułatwiający osobie zależnej codzienne funkcjonowanie, np. fotel geriatryczny, udogodnienia przeciwodleżynowe, drobny sprzęt wspierający samodzielność, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort podopiecznych.

Natomiast blisko 600 osób otrzymało wsparcie w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych w codziennych czynnościach, np. przy zrobieniu zakupów, przygotowywaniu i podawaniu posiłków, porządkach, ale i w dotarciu do lekarza, urzędów. Cały czas dostępne są też narzędzia teleinformatyczne, w tym m.in. specjalne opaski – mobilne urządzenia mierzące ciśnienie nadgarstkowe, pokazujące lokalizację, mające czujnik upadku oraz monitorujące inne wybrane parametry życiowe. Z pomocy można skorzystać też w Regionalnym Punkcie Doradczym, w którym udzielana jest bezpłatna pomoc, m.in. psychologiczna, poradnictwo architektoniczne dotyczące dostosowania mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy związane z pielęgnacją podopiecznego.

W ubiegłym roku uruchomiono też dwie nowe wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w Wałczu i Chojnie. Wyposażone są one m.in. w: łóżka rehabilitacyjne, wózki elektryczne, schodołazy, materace przeciwodleżynowe, chodziki, podnośniki, krzesła specjalistyczne, kule, pionizatory, rotory czy koncentratory tlenu. Sprzęt jest bezpłatnie wypożyczany i dowożony do potrzebujących osób.

Wsparciem „Regionu Dobrego Wsparcia” objęte są też DPS-y, hospicja czy noclegownie. W czasie pandemii do 150 zachodniopomorskich placówek zostały dostarczone środki ochrony osobistej za kwotę 5,3 mln zł.

Obecnie trwają intensywne prace nad uruchomieniem mieszkań wytchneniowych, a także planowane są kolejne działania, w tym związane z organizacją dziesięciu 5-dniowych turnusów dla opiekunów osób zależnych, połączonych z warsztatami psychologicznymi. Z pomocy ma skorzystać sto osób. – To niezmiernie ważne wsparcie dla każdego opiekuna, które ma pomóc pokonywać codzienne trudności, pozwolić złapać oddech, oderwać się na chwilę od problemów – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Za przeprowadzenie turnusów odpowiedzialna będzie wybrana w otwartym konkursie ofert organizacja pozarządowa. Oferty można składać do 15 marca 2022 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UM WZP (http://bip.wzp.pl/) oraz na stronie internetowej ROPS UM WZP.

W ogłoszonym konkursie przyjmowane są też oferty na dwa inne zadania, w tym opracowanie i produkcję filmów upowszechniających zatrudnienie opiekunów sąsiedzkich oraz na organizację wyjazdu zagranicznego dotyczącego deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Więcej informacji o projekcie „Region Dobrego Wsparcia”: https://rdw.wzp.pl/

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Jego budżet wynosi ponad 36 mln zł, z czego 30 mln zł to środki europejskie, pozostałe to: wkład własny województwa (ponad pól mln zł),  wkład własny partnerów (2,3 mln zł) oraz budżet państwa (2,5 mln zł).

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top