Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie pandemii wyzwaniem dla samorządu województwa

 Trudności w koncentracji, problemy emocjonalne związane z izolacją, zaburzenia depresyjne, brak motywacji do nauki czy zachowania agresywne – to skutki, jakie niesie ze sobą pandemia i izolacja u dzieci oraz młodzieży. Jak radzić sobie z nauką zdalną oraz w jaki sposób pomóc uczniom wrócić do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska społecznego? To główne zagadnienia, które zostaną omówione 20 kwietnia br. podczas konferencji on-line „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z covidem w tle” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski WZ i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Podczas spotkania omówione zostaną takie zagadnienia jak: zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz jego ochrona w okresie pandemii i po jej zakończeniu, system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w województwie zachodniopomorskim czy rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej

w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w placówkach doskonalenia nauczycieli. Przedstawiona zostanie również koncepcja Regionalnego Pogotowia Kryzysowego oraz program pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeciwdziałający skutkom pandemii COVID – 19, które realizowane będą przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Wśród prelegentów znajdą się:

prof. dr hab. n. medycznych Jerzy Samochowiec, Kierownik Katedry
i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,

dr Magdalena Chęć, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. n. medycznych Małgorzata Janas – Kozik, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży,

Urszula Pańka, Dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,

dr Shivan Fate, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego

Justyna Jakubowicz – Dziduch, Dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Jerzy Kotlęga, Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. oświaty.

W konferencji udział weźmie członek zarządu Stanisław Wziątek, a także samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedstawiciele administracji rządowej oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.

„POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Z COVIDEM W TLE”

Wtorek, 20 kwietnia br., godz. 10

Link do konferencji:  https://zcdn.akademia.korbank.pl/org-zjx-39k 

 

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top