07-01-2016 » Powiat i region

Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

 

Szczegółowe informacje o dostępności posiłków i miejsc noclegowych zawarte są w „Informatorze dla bezdomnych” stworzonym przez Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ZUW. Informator został przesłany do wszystkich organów samorządu terytorialnego województwa, organizacji pozarządowych, wybranych organów administracji rządowej województwa oraz administratorów infrastruktury kolejowej i autobusowej.

 

W styczniu ubiegłego roku na terenie Zachodniopomorskiego przebywało 2931 osób bezdomnych – 2350 mężczyzn, 408 kobiet i 173 dzieci. Liczbę bezdomnych oszacowano na podstawie spisu przeprowadzonego w nocy z 22 na 23 stycznia 2015 w ogrzewalniach, noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych, hostelach, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych, miejscach niemieszkalnych, pustostanach, domkach oraz altankach działkowych.

Informacja o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy w powiecie kamieńskim:
1.Hostel
32 miejsca noclegowe
(kobiety i mężczyźni) warunek muszą to być osoby trzeźwe.
72-510 Wolin, ul. Zamkowa 19, tel.
(91) 326-21-72.
2.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie k/Kamienia Pomorskiego
– 5 miejsc (kobiety i mężczyźni) warunek muszą to być osoby trzeźwe, zdrowe i pełnosprawne.
Osoby będą przyjmowane na podstawie decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej z danej Gminy.
72-400 Kamień Pomorski, Śniatowo 17, tel. (91) 38-32-325.
Pomoc:
1.POWIATOWE Centrum Pomocy Rodzinie
72-400 Kamień Pomorski
ul. Wolińska 7b
tel. (91) 38-23-386
2.MIEJSKO-GMINNE Ośrodki Pomocy Społecznej
1/ 72-410 Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
tel. (91) 32-71-778
2/ 72-400 Kamień Pomorski
ul. Kopernika 26
(91) 38-22-779
3/72-500Międzyzdroje
ul. Książąt Pomorskich 8
tel. (91) 32-80-311
4/ 72-510 Wolin
ul. Zamkowa 21
tel. (91) 32-61-176
5/ 72-420 Dziwnów
ul. Mickiewicza 19
(91) 38-13-786
3.GMINNE Ośrodki Pomocy Społecznej
1/ 72-405 Świerzno 22
siedziba Urzędu Gminy
tel. (91) 38-28-169
kom. 535 000 133

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *