12-12-2017 » Powiat i region

Polsko – niemiecka współpraca regionalna i podpisanie kolejnego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa

W Szczecinie odbyło międzynarodowe szkolenie pn. „Polsko – niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji – intensyfikacja współpracy jednostek Policji w zakresie komunikacji społecznej”. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowych i już zaplanowanych wspólnych projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.

W konferencji brali udział  policjanci i pracownicy Policji garnizonu zachodniopomorskiego oraz Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Brandenburgii, zajmujący się współpracą z mediami oraz kształtowaniem wizerunku Policji.

Jednym z istotnych tematów szeroko omówionych podczas szkolenia był policyjny ceremoniał. Dowódca Oddziału Policji w Szczecinie mł. insp. Ryszard Gan  przedstawił  praktyczne informacje na temat organizacji uroczystości w jednostkach Policji. Odbył się także praktyczny pokaz musztry.
Kolejnym punktem programu była część poświęcona współpracy w kwestii szeroko rozumianej profilaktyki. Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie mł. insp. Arkadiusz Popiół   i przedstawiciel niemieckiej Policji omówił wspólne przedsięwzięcia służb w celu poprawy bezpieczeństwa  i budowania wizerunku formacji policyjnych.

Na zakończenie dwudniowego spotkania odbyła się konferencja prasowa poświęcona omówieniu projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego”, którego celem jest zapewnienie wysokiego stanu bezpieczeństwa w czasie obsługi wypadków na polskich i niemieckich odcinakach dróg wspólnego obszaru transgranicznego. Dzisiaj uroczyście pod projektem podpisał się insp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie i Prezydent Prezydium Policji w Neubrandenburgu Niels Hoffmann – Ritterbusch.

W ramach projektu, finansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg, zaplanowano przeprowadzenie wspólnych patroli oraz wspólnych ćwiczeń zgrywających, które usprawnią reagowanie obu Policji na zaistniałe zdarzenia drogowe.

Do realizacji przedstawionych działań zaplanowano zakup specjalistycznych pojazdów, celem doposażenia i wyrównania poziomu technicznego posiadanego przez partnerów sprzętu. Zakup pojazdów umożliwi prowadzenie wspólnych działań na równym, wysokim poziomie. Wspólne działania Policji zachodniopomorskiej i meklemburskiej skutkować będą poprawą stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki wyposażeniu jednostek w wyspecjalizowany sprzęt, skróci się czas reakcji Policji na zaistniałe zdarzenia drogowe, zostanie udzielona szybsza pomoc poszkodowanym w wypadkach oraz bardziej odpowiednio zostaną zabezpieczone miejsca wypadków drogowych. Oprócz tego dwujęzyczne formularze usprawnia pracę z poszkodowanym podczas zdarzeń.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa Zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Odbiorcami efektów projektu będą także turyści, przejeżdżający przez obszar pogranicza. Grupą docelową wspólnego przedsięwzięcia są również funkcjonariusze obu Policji w czasie ich codziennej pracy.
Jakościowym rezultatem projektu jest zmniejszenie deficytów bezpieczeństwa w ruchudrogowym na obszarze transgranicznym, zmniejszenie istniejących trudności organizacyjno-prawnych w zakresie wspólnych działań prewencyjnych oraz wyrównanie standardów wyposażenia Policji.
W ramach projektu zaplanowano wyposażenie zakupionych specjalistycznych samochodów z dwujęzyczne formularze, aby usprawnić pracę na miejscu zdarzeń drogowych. Uczestnicy ruchu drogowego, w sytuacji zaistnienia takiego zdarzenia, będą mogli na miejscu wypełnić niezbędne formularze w swoim języku ojczystym.
Natomiast zainstalowane w samochodach translatory umożliwią ewentualną komunikację poszkodowanego z policjantem, co znacząco poprawi poziom zadowolenia z obsługi.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/AG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *