11-12-2015 » Powiat i region

Polska pozwana przed Trybunał UE w sprawie zanieczyszczeń powietrza pyłem

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieprzestrzeganie unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza. Zbyt wysokie stężenie pyłów w powietrzu stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego – ostrzegła KE. Według Ministerstwa Środowiska Polsce na razie nie grożą żadne kary.
W opinii KE przez co najmniej pięć ostatnich lat, w tym w roku 2014, dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10) były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w Polsce. Ponadto w dziewięciu strefach stale przekraczane były również roczne dopuszczalne wartości.

Zanieczyszczenie pyłem PM10 w Polsce jest spowodowane głównie tzw. niską emisją (czyli emisją ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej 40 metrów) z ogrzewania gospodarstw domowych.

KE uznała, że środki legislacyjne i administracyjne podjęte do tej pory w Polsce w celu ograniczenia tych nieprzepisowych wartości są niewystarczające.
To tylko ostrzeżenie?

Resort środowiska w komunikacie zapewnił, że obecnie w związku z decyzją Komisji Europejskiej o postawieniu Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Polsce nie grozi żadna kara. Ministerstwo podkreśla też, że Polska od wielu lat podejmuje działania, aby jakość powietrza znacznie się poprawiła. Jako przykłady przywołało podpisaną niedawno przez prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawę antysmogową oraz przyjęty w tym roku Krajowy Program Ochrony Powietrza.

– Dotychczas Komisja prowadziła wobec Polski postępowanie wyjaśniające przyczyny niewypełnienia zobowiązań określonych w unijnych przepisach dotyczących jakości powietrza – tłumaczyło MŚ. Zaznaczyło, że Polska zdaje KE coroczne raporty o stanie powietrza oraz kilkukrotnie przedstawiała planowane i już podjęte działania mające na celu wyeliminowanie problemu zanieczyszczenia powietrza.

– W mającym się rozpocząć postępowaniu przed TSUE Polska podsumuje dotychczasową aktywność na rzecz czystego powietrza, przedstawiając zrealizowane działania prawne, organizacyjne i informacyjno-edukacyjne – napisało ministerstwo w komunikacie.

Trujący pył to problem wielu krajów

MŚ zwróciło także uwagę, że zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym jest problemem wielu państw UE; borykają się z nim np. Belgia, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy czy Francja.

– W podobnej sytuacji jak Polska jest również Bułgaria. Z kolei wobec 14 innych państw UE prowadzone są obecnie postępowania, które też mogą zakończyć się skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE – dodał resort.

– Zaledwie 5 proc. spraw prowadzonych przez Komisję Europejską przeciwko państwom członkowskim trafia do Trybunału, więc tę skargę należy odebrać jako bardzo surowe ostrzeżenie – oceniła w komentarzu przesłanym PAP Małgorzata Smolak z fundacji ClientEarth.

Potrzebne działanie

Jak przypomniała, ostatni raz Komisja oficjalnie upomniała Polskę w sprawie przestrzegania norm jakości powietrza w lutym tego roku, a w odpowiedzi nasz resort środowiska przesłał do Brukseli Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP) oraz nowelizację prawa ochrony środowiska (czyli tzw. ustawę antysmogową).

– Komisja oczekuje od Polski zdecydowanych i skutecznych działań, tymczasem KPOP to jedynie dokument planistyczny, a ustawa antysmogowa wprawdzie zapewnia niezbędne instrumenty do walki z problemem, ale ich wykorzystanie pozostawia do decyzji samorządom. Żaden z dokumentów nie gwarantuje więc realnej poprawy jakości powietrza, co zostało uznane za niesatysfakcjonujące – oceniła ekspertka.

Jej zdaniem, aby uniknąć niekorzystnego wyroku oraz wiążącej się z nim dotkliwej kary finansowej, Polska będzie musiała wykazać teraz, że podejmuje realne działania, takie jak krakowski zakaz palenia paliwami stałymi na obszarze miasta, który odbił się szerokim echem.

Jakość powietrza to problem wielu krajów UE. Komisja Europejska prowadzi w tej sprawie postępowania wobec 16 państw.

Komentarz
Powietrze w powiecie Kamieńskim jest również zanieczyszczone. Gminy nadmorskie Dziwnów i Międzyzdroje są trochę w lepszej sytuacji ale sytuacja ta wynika raczej z nadmorskiego położenia (liczne wiatry) niż. działań profilaktycznych. Jak do tej spory sprawą czystości tak jak prawie w całej Polsce nikt się nie zajął. W powiecie Kamieńskim coraz częściej korzystamy z ogrzewania gazem. Lecz koszt gazu, instalacji, dla wielu z nas jest zaporą nie do pokonania. Z racji położenia, powiat kamieński ma szansę na znaczną poprawę sytuacji. Mamy na naszym terenie wody geotermalne których ciepło można wykorzystać znacznie poprawiając czystość naszego powietrza. Aleby zbudować taką instalację potrzebne są spore środki. Moim zdaniem decyzje jakie zostaną już wkrótce pojęte w Paryżu na Konferencji klimatycznej stworzą warunki do rozwoju tego rodzaju ogrzewania.
Wystarczy tylko się zorganizować i jako pierwsi wystąpić o środki pomocowe. Mamy nowy Rząd który jak na razie ma czystą kartę. Nie On odpowiada za dotychczasowe zaniedbania. A może tak, jako powiat ruszymy z programem pilotażowym i wypracujemy program działania. Pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie jest podpisany list intencyjny. Mamy możliwość skorzystania z zaplecza naukowego tej uczelni. Daje to Nam mieszkańcom powiatu na szanse na wykorzystania zasobów naszej ziemi dla ratowania czystości powietrza którym na co dzień oddychamy.
Waldemar Taranowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *