15-05-2016 » Powiat i region

Policjant, który mi pomógł – konkurs

Wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej, to cel konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Konkurs organizowany jest przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i odbywa się pod patronatem komendanta głównego Policji.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać do 31 maja 2016 roku za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2016 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2016 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk komendanta głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas centralnych obchodów Dnia Policji. W ciągu 9 lat w konkursie wyróżniono 40 funkcjonariuszy, w tym 2 z naszego województwa.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *