Polanowianie na rowery. Unijne środki na kolejne trasy dla cyklistów w regionie

 Nie samochodem, ale niekoniecznie tylko pieszo. W Polanowie powstaną kolejne dwa odcinki dróg dla rowerzystów. Nowa infrastruktura wybudowana zostanie w przyszłym roku. Kolejne trasy powiększą istniejącą już sieć dróg dla cyklistów i połączą ją z ważnymi punktami miasta. Inwestycja będzie wspierana eurofunduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia podpisał już marszałek Olgierd Geblewicz. Teraz dokument zostanie parafowany przez władze Polanowa. 

Projekt polanowskiego samorządu miejskiego stanowi przykład budowy zintegrowanego systemu transportu publicznego. Rozbudowa infrastruktury dróg rowerowych to znakomita alternatywa dla komunikacji samochodowej, a także komunikacji miejskiej oraz ruchu pieszego. Dwa nowe odcinki – o długości blisko 1,1  km –  powstaną od ulicy Stawnej do ulicy Wolności oraz wzdłuż ul. Żwirowej do osiedla mieszkaniowego. Wszystko dopełni nowy parking dla 20 rowerów wraz ze stacją napraw i elementami małej architektury, które pojawią się przed gmachem Urzędu Miasta. Dzięki zaplanowanym kolejnym przedsięwzięciom dla cyklistów miejska sieć dróg rowerowych wzrośnie do ponad 12 km, a Polanów będzie jeszcze lepiej skomunikowany z wcześniej wybudowanymi trasami, placami, miejscami postojowymi oraz centrum przesiadkowym.

Inwestycja, która pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, kosztować będzie Gminę Polanów blisko
1,4 mln zł. Urząd Marszałkowski dołoży do niej ponad1,1 mln zł, co pozwoli pokrytć aż 85% kosztów zadania. Fundusze, jakie przekaże samorząd województwa pochodzą z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Prace przy projekcie zaplanowano od kwietnia do listopada 2021 roku.

Zadanie wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”,  działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Łukasz Jucha

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top