Podpisanie umowy na budowę domu kultury

W piątek 28 lutego 2020 roku, punktualnie o godzinie 12.00 w sali posiedzeń dziwnowskiej Rady Miejskiej, Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak, podpisał w imieniu Gminy Dziwnów umowę z firmą GORBUD Sp. z o.o. ze Świdwina, która w specjalnym postępowaniu została wyłoniona do budowy domu kultury. Wartość tej inwestycji (po korekcie budżetu), wynosi 5.301.300pln, w tym wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych przekroczy 2.000.000 pln.
Gminny Dom Kultury powstanie w ramach systemu „projektuj i buduj”, co oznacza, że do końca maja bieżącego roku, wykonawca przedstawi projekt budynku oraz uzyska stosowne pozwolenia na budowę. Koniec prac i oddanie gotowego budynku jest zaplanowane na 31 maja 2021 roku.

Przypomnijmy, że budowa domu kultury jest II etapem „Rewitalizacji obszaru powojskowego w sołectwie Dziwna” (jego pierwszą częścią była budowa skweru wypoczynkowego). Warto przy tym dodać, że w ramach gminnego planu inwestycyjnego na rok 2020, zostanie także wykonany remont odcinka łączącego ulice: Dziwną i Marynarki Wojennej.

Krzysztof Zawiliński

To top