11-02-2016 » Powiat i region

Plenarna sesja Europejskiego Komitetu Regionów na temat rybołówstwa

Zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów wygłosił ważną opinię na temat konieczności uregulowania zbioru danych dotyczących rybołówstwa, który jest gromadzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę samorządów lokalnych i regionalnych w tym procesie. Opinia została przyjęta prawie jednogłośnie (jeden głos sprzeciwu) 10 lutego 2016 r.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz pełni także funkcję wiceprzewodniczącego w Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów.

– Rybołówstwo, wraz z sektorami ściśle związanymi jak choćby przetwórstwo rybne, stanowi istotny element ekonomicznego funkcjonowania społeczności w regionach nadmorskich i nie tylko. To często podstawowe miejsce pracy dla ich mieszkańców, ale także historia i kultura związana z wielowiekowymi tradycjami, element krajobrazu i atrakcji turystycznych – mówił w Brukseli marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W swoim wystąpieniu marszałek kilkukrotnie podkreślał znaczenie władz lokalnych i regionalnych zarówno w procesie gromadzenia danych rybackich, jak i w procesie ich wykorzystywania. Przypomniał, że władze te pełnią  bardzo istotną rolę we wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 508/2014, a więc dotyczącego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Marszałek zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia formatu danych naukowych, tak aby mogły być łatwo wykorzystywane przez samorządy lokalne i regionalne. Zaznaczył również ważność gromadzenia danych społeczno-ekonomicznych związanych z  sektorem przetwórstwa rybnego. […]

Dodatkowe informacje na http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/marszalek-geblewicz-w-brukseli-wyglasza-wazna-opinie-na-temat-rybolowstwa

Zdjęcia Komitetu Regionów: https://www.flickr.com/photos/cor-photos/albums/72157664453778466

Emilia Wolf
Podinspektor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *