Pierwsze tak duże spotkanie na temat nowego programu regionalnego. Konferencja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej

Przed nami kluczowe spotkanie konsultacyjne dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. O założeniach nowej perspektywy finansowej będą rozmawiać 16 lutego parlamentarzyści, samorządowcy, partnerzy społeczno-gospodarczy, naukowcy oraz przedstawiciele Komisji Europejskie w praktyce odpowiedzialni za kontakty z Polską przy wszystkich programach finansowanych ze środków Polityki Spójności UE. Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane zostało także do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Trwają konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, wartego ponad 7 miliardów zł! Dotychczasowe unijne wsparcie pozwoliło na przeprowadzenie tysięcy działań widocznych w każdej sferze życia od transportu i turystyki poprzez zdrowie po szerokie działania społeczno-gospodarcze. Środki unijne skutecznie pomagają też w walce z pandemią. Dzięki wsparciu eurofunduszy powstaje m.in. nowy obiekt na potrzeby oddziałów zakaźnych szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Przed mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego kolejna perspektywa finansowa, choć jak podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz, proces negocjacji jeszcze nie zakończył się. Wciąż otwartą kwestią są zabrane Pomorzu Zachodniemu środki w wysokości 103 mln euro w wyniku zastosowania przez stronę rządową krzywdzącego algorytmu. Negocjacji wymagają także kwestie związane z ociągnięciem limitów dotyczących inwestycji w zieloną infrastrukturę.

Z założeniami nowego programu można zapoznać się na stronie http://fepz.wzp.pl. Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej otrzyma minimum 1,611 mld euro, czyli prawie 7,25 mld zł na realizację programu regionalnego. Podobnie jak jest to w tej perspektywie finansowej, budżet nowego programu będą tworzyć środki na inwestycje pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR 1,2 miliarda euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego+ (400 milionów euro). Z tej części dofinansowywane są projekty w obszarze rynku pracy, edukacji czy włączenia społecznego.

Najważniejszym punktem spotkań konsultacyjnych będzie wideokonferencja z udziałem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych i społecznych, która odbędzie się 16 lutego 2022 r. Zaproszenie zostało skierowane też do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Udział w wideokonferencji zadeklarowali już ważni przedstawiciele Komisji Europejskiej – Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Cinzia Masina – Zastępczyni Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

Przebieg wideokonferencji będzie można śledzić na stronie internetowej fepz.wzp.pl (w zakładce konsultacje społeczne FEPZ) oraz „na żywo” na kanale YouTube  Pomorze Zachodnie News – Studio: https://www.youtube.com/channel/UC-ivvUThYpZ8jkrvCVdWPQg

Aby umożliwić wszystkim chętnym, czynne uczestnictwo w wideokonferencji całość spotkania będzie tłumaczona na język migowy. Początek spotkania w środę, 16 lutego 2022 r. o godzinie 10. Serdecznie zachęcamy dziennikarzy do śledzenia spotkania.

Konferencja konsultacyjna nie kończy jednak procesu zbierania opinii dot. nowego programu. Zaplanowano także wysłuchanie publiczne (21 lutego 2022 r.), odwrócone wysłuchanie publiczne czy wideoczat z marszałkiem (23 lutego 2022 r.). Program będzie omawiany też podczas połączonych komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Do dokumentu można składać uwagi także drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: fepz@wzp.pl.

Konsultacje potrwają do 28 lutego 2022 r.

Po konsultacjach dokument zostanie wysłany do Komisji Europejskiej. Nastąpić to ma 15 marca 2022 r.

Więcej informacji, projekt programu zamieszony jest na stronie internetowej, w zakładce konsultacje społeczne, http://fepz.wzp.pl

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top