22-03-2016 » Powiat i region

Pieniądze na pensje asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej

Samorządy gminne i powiatowe mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zapotrzebowanie na środki finansowe mogą składać do wojewody zachodniopomorskiego do końca marca.

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Program zakłada dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny do kwoty 2,5 tys. zł oraz wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej, wynoszącego maksymalnie 1850 zł.

W 2015 r. w Zachodniopomorskiem pracowało 218 gminnych asystentów rodziny oraz 93 powiatowych koordynatorów pieczy zastępczej.

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Społecznych
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin

 

Zapotrzebowanie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: s@szczecin.uw.gov.pl

 

Wzory formularzy zapotrzebowania dla gmin i powiatów stanowią załączniki do ogłoszenia, znajdującego się  na stronie www.mrpips.gov.pl

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *