PGNiG przypomina: złożenie oświadczenia do 15 marca pozwoli korzystać z niższych cen gazu od początku 2022 roku  

Dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, podmioty takie jak domy dziecka, szpitale, szkoły, przedszkola i żłobki oraz inni uprawnieni odbiorcy społecznie wrażliwi mogą wystąpić o objęcie ochroną taryfową. Odbiorcy, którzy zrobią to w terminie do 15 marca 2022 roku  będą korzystać z niższych cen gazu od 1 stycznia tego roku. Dotychczas do PGNiG Obrót Detaliczny wpłynęło ponad 43 tysiące oświadczeń on-line o ochronę taryfową.

Złożenie oświadczenia po 15 marca 2022 roku spowoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy z PGNiG Obrót Detaliczny.

Najprostszą możliwością składania oświadczeń jest narzędzie on-line, dostępne dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny, pod adresem: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Z niższych cen gazu ziemnego mogą korzystać między innymi tacy odbiorcy społecznie wrażliwi jak:

 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • centra i kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • oraz inne podmioty wymienione w Ustawie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf

Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony taryfowej, dostępne są pod adresem: https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

 

 

Z poważaniem / Best Regards,
Rafał Pazura

Rzecznik Prasowy

Departament Komunikacji

 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Centrala Spółki

tel. +48 22 270 04 00 wew. 392,

tel. kom. +48 603 207 454

pgnig.pl

 

 

To top