Oświadczenie Zarządu Województwa wobec wpisu radnej województwa Małgorzaty Jacyny-Witt

W nawiązaniu do skandalicznego wpisu w mediach społecznościowych radnej Województwa Zachodniopomorskiego Małgorzaty Jacyny-Witt na temat budowy nowej skonsolidowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, przesyłamy stanowisko Zarządu Województwa.

Radna Małgorzata Jacyna Witt swoim wpisem kreuje atmosferę zagrożenia i stawia w złym świetle zarówno Zarząd Województwa, jak i wykonawcę inwestycji, firmę Mostostal Warszawa S.A.

Proces projektowy i budowlany inwestycji znajduje się pod stałym nadzorem Inżyniera Kontraktu, który w zakresie obowiązków ma m.in. odpowiednio wczesne wykrywanie pojawiających się wad, bieżące raportowanie sytuacji i korygowanie ewentualnych błędów. Zarysowania i niezgodne z polskimi normami uginanie się fragmentów stropów zostały stwierdzone przez pracowników Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego i Inżyniera Kontraktu w kwietniu br. Natychmiast nakazano zaprojektowanie prac wzmacniających, które zostały poprzedzone opiniami niezależnych ekspertów, zleconymi zarówno przez firmę Mostostal, jak i Urząd Marszałkowski. 22 października br. Zarząd Województwa – mając na uwadze rekomendację Inżyniera Kontraktu, a także pozytywną opinię Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Szczecinie – zaakceptował przedstawiony przez Wykonawcę wariant wzmocnienia stropów budynku.

Obecnie wykonywane są wzmocnienia konstrukcji żelbetowej nowobudowanego budynku poprzez zastosowanie dodatkowych stalowych elementów konstrukcyjnych. Prace prowadzone są na koszt firmy Mostostal.

Nie jest prawdą, że w wyniku zastosowanych dodatkowych konstrukcji powierzchnia użytkowa drastycznie się zmniejszy. Zmiany mieszczą się w założeniach kontraktu, a dodatkowe konstrukcje w żaden sposób nie powodują zmiany ilości miejsc przewidzianych dla pracowników. Wprowadzenie dodatkowej konstrukcji stalowej ulokowane zostało w miejscach dotychczasowych ścianek działowych i powoduje nieznaczne ich pogrubienie.   

Nie jest prawdą, że użytkowanie obiektu stanowi zagrożenie dla życia. Po wykonaniu prac wzmacniających całość konstrukcji mieścić się będzie w parametrach wyznaczonych przez polskie normy. Wzywamy radną do wycofania się z nieprawdziwych informacji oraz przeprosin za nieodpowiedzialne sianie paniki. W przeciwnym razie Zarząd Województwa oraz Wykonawca rozważą podjęcie kroków prawnych.

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top