Organizacje z ofertą dla osób z niepełnosprawnością  – Pomoc bardzo potrzebna.

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu, arteterapia, hipoterapia, fizjoterapia, zajęcia tyflopedagogiczne, warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe dla osób z dysfunkcją wzroku – to przykłady działań, które w tym roku będą realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka. Lista tegorocznych projektów, które otrzymają wsparcie nie jest jeszcze zamknięta. Trwa drugi otwarty konkurs ofert.

Zarząd Województwa w rozstrzygniętym pod koniec maja konkursie wybrał do dofinansowania dziewięć projektów, na których realizację ze środków PFRON zostanie przeznaczona kwota blisko 400 tys. zł. Dzięki tym funduszom podmioty niepubliczne będą prowadzić rehabilitację społeczną i zawodową dla mieszkańców województwa.

Za prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek odpowiadać będą dwie wybrane w konkursie  organizacje. Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie dotację przeznaczy na organizację zajęć dla 30 podopiecznych w trzech obszarach: Klub Językowy, Klub Ciekawskiego, Klub Pasjonatów. Natomiast Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie odpowiadać będzie za przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla 50 osób z niepełnosprawnością. Zaplanowano m.in. zajęcia treningu pamięci, fizjoterapię, arteterapię, muzykoterapię, spotkania grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Wybrane w konkursie podmioty prowadzić też będą indywidualne i grupowe zajęcia, które mają wspierać osoby z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu. Dotację na to zadanie otrzyma: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka w Szczecinie (dotacja 36 000 zł), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie (53 000 zł), Fundacja Promocja Zdrowia w Szczecinie (83 870 zł), Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie (21 904 zł), Fundacja Pracownia Pomysłów (7 930 zł), Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Carpe Diem, Świdwin (86 595 zł) i Fundacja Harmonia w Szczecinie (26 023 zł).

Wybrane w konkursie organizacje będą prowadzić zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne m.in. dla podopiecznych z zespołem Downa (Stowarzyszenie „Iskierka), dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku (zajęcia w ośrodku „Koniczynka”) oraz z autyzmem (Fundacja Harmonia w Szczecinie). Zaplanowano też  warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe dla osób z dysfunkcją wzroku (Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie) czy warsztaty rozwoju społecznego (Fundacja Pracownia Pomysłów).

Lista projektów realizowanych w tym roku nie jest zamknięta. Przed podmiotami niepublicznymi kolejna szansa na pozyskanie środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Nabór ofert w otwartym konkursie ofert trwa do 28 czerwca 2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).  Budżet konkursu przekracza 200 tys. zł. Szczegóły w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego (zakładka dotacje)

Oprócz zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udzielił ze środków PFRON dofinansowanie do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji. Z tej puli dotacje w tym roku otrzymają trzy samorządy. To Gmina Gryfino, Gmina Miasto Kołobrzeg oraz Powiat Szczecinecki. Łączna kwota przyznanych środków to ponad 2 mln zł. Ponadto dofinansowana jest działalność ZAZ-ów regionie.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

 

 

To top