31-05-2016 » Powiat i region

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Do 13 czerwca 2016 r. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016-2019. W porównaniu do poprzedniej kadencji, liczba przedstawicieli NGO’s zwiększy się z 9 do 11.

 Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma być tworzenie oraz monitoring standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i podmiotami działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, po konsultacji z działającą Radą, uchwalił zmiany w trybie powoływania członków oraz w regulaminie ZRDPP. W wyniku zmian zwiększy się liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych z 9 do 11.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która została zgłoszona przez organizację i posiada rekomendacje co najmniej dziesięciu organizacji, jest pełnoletnia, posiada pełnię praw publicznych i wyraża zgodę na kandydowanie. Organizacje zgłaszają kandydata do jednego z jedenastu obszarów działalności, m.in. w zakresie pomocy społecznej, wspierania kultury fizycznej, nauki, promocji wolontariatu, ochrony zdrowia. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w ZRDPP potrwa do 13 czerwca 2016 r. Następnie, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego zostanie opublikowana lista z nazwiskami kandydatów. Na jej postawie organizacje będą głosować na poszczególnych kandydatów.

Poza przedstawicielami organizacji pozarządowych, do składu Rady wejdą: przedstawiciel wojewody zachodniopomorskiego, czterech przedstawicieli organu stanowiącego samorząd województwa, tj. sejmiku oraz czterech przedstawicieli organu wykonawczego tj. marszałka. Dzięki temu na forum rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzględniające racje i potrzeby wszystkich stron.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Powołuje ją na szczeblu wojewódzkim marszałek. Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wws.wzp.pl w zakładce poświęconej Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Regulamin: http://www.wws.wzp.pl/zachodniopomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-0/wybory-do-zrdpp/uwaga-rozpoczynamy-nabor-kandydatow-organizacji-pozarzadowych-do-zrdpp-na-lata-2016-2019

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *