17-11-2020 » Powiat i region

Online o współpracy z organizacjami pozarządowymi

Jak ma wyglądać współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi w dobie COVID-19?  Odwoływać otwarte konkursy ofert, a może wręcz przeciwnie? Przed urzędniczkami i urzędnikami wiele trudnych pytań i niestandardowych decyzji. Jak zawsze w wymianie cennych doświadczeń i dobrych praktyk ma pomóc organizowane przez Urząd Marszałkowski i Pracownię Pozarządową  „Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO 2020”.

Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO to wyjątkowe w skali kraju działanie, mające na celu skupienie urzędniczek i urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi ze wszystkich gmin i powiatów regionu. W ostatnich latach w wydarzeniu uczestniczyło blisko 1500 osób, a spotkanie było przedmiotem wielu prezentacji w kraju  jako dobra i sprawdzająca się praktyka międzysektorowej współpracy. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną , forum odbywa się online.

Współpraca na linii samorząd – organizacje pozarządowe jest coraz efektywniejsza w naszym województwie. Od lat konsekwentnie pokazujemy i promujemy najlepsze praktyki międzysektorowego współdziałania. To już nie tylko otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i rady działalności pożytku publicznego, ale też budżety obywatelskie, konkursy na wkłady własne, tematyczne zespoły robocze, powoływanie pełnomocników, organizacja wspólnych wydarzeń. Obecna sytuacja wymaga szczególnych rozwiązań i współpracy na wielu płaszczyznach – ocenia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Tegoroczne forum, oprócz tematów dotyczących współpracy samorządu i organizacji w dobie COVID-19, poświęcone jest zasadom organizowania i rozliczania otwartych konkursów ofert w 2021 roku czy mechanizmom pożyczek z budżetu gminy dla organizacji. Zachodniopomorscy pełnomocnicy zapoznają się także z dobrymi praktykami we współpracy samorządu i organizacji z województwa pomorskiego.

Forum Pełnomocników zakłada edukację i integrację środowiska osób zajmujących się na co dzień współpracą ze stowarzyszeniami i fundacjami. W tym wyjątkowym roku również nasze Forum przyjęło wyjątkową formułę – w sieci siłą rzeczy nacisk jest położony na edukowanie. I to, w mojej opinii zapewniamy uczestnicy i uczestniczki mogli wybierać udział w sesjach spośród wielu interesujących zagadnień tematycznych, a spotkania są rozłożone w czasie, aby móc je pogodzić ze swoimi bieżącymi obowiązkami. Zaprosiliśmy ekspertów z naszego województwa oraz z Polski, którzy opowiadają o nowych rozwiązaniach w budowaniu wzajemnych relacji między administracją i sektorem pozarządowym – mówi Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej.

Tematyczne sesje potrwają do 30 listopada 2020 r. Program forum dostępny jest na https://pracowniapozarzadowa.pl/2020/10/26/forum-pelnomocnikow-ds-ngo-on-line/

Forum organizuje Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Pracownią Pozarządową z Koszalina.

„Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO 2020” odbywa się już po raz czternasty.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *