03-03-2016 » Powiat i region

One Stop Shop – innowacyjne narzędzie wspierające inwestorów

Polska znajduje się obecnie w obszarze zainteresowań wielu inwestorów zagranicznych, w szczególności z branży BPO/SSC. PAIiIZ, Urzędy Miast i Agencje Rozwoju Regionalnego regularnie udzielają odpowiedzi na zapytania inwestycyjne. Nowe interaktywne narzędzie One Stop Shop ułatwia szybką analizę danych i budowę krótkiej listy wyboru lokalizacji biznesowej. Od stycznia dostępne jest bezpłatnie w ramach platformy Best2Invest (www.Best2Invest.org).

One Stop Shop to system symulujący scenariusz budowy centrum operacyjnego typu BPO/SSC/ITO/Call Center i sugerujący najlepsze lokalizacje spełniające oczekiwania inwestorów. Nowy moduł platformy Best2Invest powstał nie tylko w celu ułatwienia procesu analitycznego firmom doradczym oraz samym inwestorom, ale także jako narzędzie promujące walory inwestycyjne polskich miast. Dzięki Partnerom zagranicznym dostęp do One Stop Shop jest popularyzowany poza granicami Polski, a wiedza o możliwościach inwestycyjnych w Polsce stale się poszerza – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio.

One Stop Shop dostępny jest w sześciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpańskim. System na początku poprosi o dane związane z krajem pochodzenia inwestora oraz informacje na temat planowanej inwestycji. Na podstawie parametrów dotyczących zapotrzebowania na kadry, ich kompetencje, znajomość języków obcych, a także powierzchni biurowej, otoczenia konkurencyjnego, czy też określających typ partnerów biznesowych, z których usług inwestor będzie chciał korzystać w trakcie uruchamiania biznesu w Polsce, system dokona analizy i wskaże lokalizacje, które najlepiej odpowiadają zapytaniu. Przy prezentacji wyników inwestor może również wybrać czy kluczowe są dla niego koszty wynagrodzeń, utrzymania biura czy poziom udogodnień oferowanych przez miasta.

Z grupy miast znajdujących się w systemie, One Stop Shop wskaże rekomendowaną lokalizację oraz inne, o parametrach najbardziej zbliżonych do zapytania. W ramach prezentowanych wyników inwestor otrzyma informacje między innymi o kosztach prowadzenia działalności w danej lokalizacji, rekomendowanych partnerach biznesowych, organizacjach i firmach doradczych oraz kontakt do centrum obsługi inwestora w danym mieście.

Według przeprowadzonych przez nas badań na temat kluczowych czynników przy wyborze lokalizacji biznesowej otwartość władz miasta na współpracę z potencjalnymi inwestorami jest istotna aż dla 92% ankietowanych. Oceniana jest ona między innymi przez pryzmat dostępu do informacji i danych na temat danego miasta istotnych z punku widzenia inwestora. Narzędzia takie jak platforma Best2Invest, a w szczególności moduł One Stop Shop nie tylko kumulują dane, ale, co ważne, analizują je i przedstawiają wnioski w formie spersonalizowanego raportu – mówi prezes Fundacji Pro Progressio.

Pro Progressio od 2013 roku analizuje potrzeby inwestorów zagranicznych i przygotowuje raporty oraz narzędzia wspierające rozwój inwestycji zagranicznych z sektora BPO/SSC w Polsce. W roku 2015 uruchomiona została Best2Invest (www.Best2Invest.org) – interaktywna platforma gromadząca dane z zakresu biznesu i ekonomii, edukacji, nieruchomości, transportu, wynagrodzeń oraz oferty kulturalno-rekreacyjnej na terenie Polski. Informacje zgromadzone w systemie pochodzą od władz i agencji rozwoju regionalnego poszczególnych miast, a także z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Sprawdzone i zaudytowane dane są aktualizowane codziennie. Dzięki temu informacje prezentowane na platformie są z każdym dniem coraz bardziej szczegółowe. Intencją Pro Progressio jest zamieszczenie w Best2Invest informacji o pełnej ofercie inwestycyjnej polskich miast, zarówno dużych aglomeracji jak i miejscowości średnich i mniejszych. Potrzeby inwestycyjne są bardzo szerokie i oczekiwania wobec lokalizacji na centra operacyjne także są różne – mówi Wiktor Doktór. Platforma Best2Invest w roku 2015 została odpytana blisko 10 000 razy. Na podstawie analiz tych zapytań rozrosła się o kolejny moduł – One Stop Shop.

Fundacja Pro Progressio – misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w Polsce,
a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w kraju i na świecie.
Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, uczelnie wyższe) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Pro Progressio wspiera, promuje i nagradza podmioty, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w zakresie outsourcingu, optymalizacji procesów oraz kosztów. Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem jedynego niekomercyjnego konkursu dla branży outsourcingu. Celem Outsourcing Stars jest wyłonienie i nagradzanie najprężniej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży.

Kontakt do mediów:

Magdalena Dymek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *