Olgierd Geblewicz w Komitecie Regionów: Popieramy pragnienie demokratycznej zmiany wyrażane przez ludność Białorusi  

Wzywamy władze białoruskie do zapewnienia poszanowania podstawowych wartości, praw człowieka i wolności oraz zdecydowanie potępiamy wszelkie akty przemocy, represje i aresztowania pokojowych demonstrantów – to głos prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałek Olgierd Geblewicz zadeklarował, że europejskie regiony są gotowe do współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz obywateli Białorusi.

– Zdecydowanie popieramy pragnienie demokratycznej zmiany wyrażane przez ludność Białorusi. Dokonuje ona cywilizacyjnego wyboru w swoim wezwaniu do demokratycznych wyborów, poszanowania praworządności i wolności słowa. Członkowie KR-u podpisują się pod tymi wartościami. Jesteśmy gotowi współpracować z samorządami lokalnymi na rzecz obywateli Białorusi, aby przeprowadzić niezbędne reformy i zbudować zaufanie – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz, przewodniczący frakcji EPP w Europejskim Komitecie Regionów.

Oświadczenie Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, to wyraz głębokiego zaniepokojenia samorządów sytuacją na Białorusi. W specjalnym oświadczeniu regionalni liderzy wezwali władze Białorusi do jak najszybszego uwolnienia wszystkich bezprawnie zatrzymanych demonstrantów i poparto wysiłki narodu białoruskiego. W stanowisku wyrażono gotowość do rozwijania współpracy i partnerstwa z miastami i regionami Białorusi, partnerskiego uczenia się i reform, które mogły by wzmocnić tamtejszą samorządność lokalną. Prezydium KR wezwało także Unię Europejską i jej państwa członkowskie do zaoferowania odpowiedniej pomocy finansowej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Posiedzenie prezydium Komitetu Regionów było również okazją m.in. do dyskusji na temat przyszłość Europy po COVID-19  oraz lepszego stanowienia prawa. Sprawozdawcą opinii w tej sprawie był marszałek Olgierd Geblewicz. – Kryzys COVID-19 będzie miał znaczący wpływ na debatę na temat przyszłości Europy, ponieważ stawia pytania dotyczące nie tylko odporności UE, ale także jej kompetencji oraz adekwatności jej ram instytucjonalnych i procedur decyzyjnych do reagowania na poważne kryzysy. Obecna pandemia może doprowadzić do punktu zwrotnego w procesie integracji europejskiej, ponieważ wyraźnie pokazała potrzebę zwiększenia zdolności Unii do działania na rzecz swoich obywateli. Zbliżająca się konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dobrą okazją do wspólnej dyskusji nad tymi zagadnieniami, a zaangażowanie miast i regionów ma zasadnicze znaczenie dla ugruntowania procesu w odpowiedzi na obawy i oczekiwania obywateli – podkreślił marszałek.

W ocenie Komitetu Regionów zbliżająca się konferencja w sprawie przyszłości Europy jest okazją do wzmocnienia roli samorządów w Unii Europejskiej i ich pełnego zaangażowania w znajdowanie konkretnych odpowiedzi na obawy obywateli

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top