Odznaczenia Marszałka i Prezesa PZKol dla działaczy

Podczas tegorocznego Spotkania Noworocznego dokonano uhonorowania osób, które w szczególny sposób swoją codzienną działalnością wpływają na rozwój naszego regionu.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu dla zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwałą nr 1710/15 z dnia 10 listopada 2015 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nadał złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego panu Stanisławowi Szymankowi oraz srebrną – panu Andrzejowi Radeckiemu.
W imieniu Marszałka wręczenia złotej i srebrnej odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego dokonała Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pani Izabela Grabowska wspólnie z Burmistrzem Golczewa panem Andrzejem Danielukiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Golczewie panem Romanem Dorniakiem. Prezentacja zasług uhonorowanych osób w poniższym tekście.
Pan Andrzej Radecki dziękując w imieniu własnym i pana Stanisław Szymanka podkreślał, że przyznane wyróżnienie są bodźcem do dalszego jeszcze lepszego działania na rzecz rozwoju naszego regionu.
Niespodzianką podczas uroczystości było również przyznanie wyróżnień dla osób, które wspierają i promują kolarstwo. Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul w uznaniu za zasługi dla rozwoju kolarstwa polskiego przyznał odznaczenia panu Andrzejowi Danielukowi, panu Józefowi Malcowi, panu Tomaszowi Szeszyckiemu i panu Grzegorzowi Dyksemu. Złota Odznakę Zrzeszenia LZS otrzymała również pani Dorota Opiła-Skubisz. W imieniu Prezesa PZKOL odznaczenia wręczył Wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego pan Franciszek Harbacewicz.
Wszystkim odznaczonym laureatom gorąco gratulujemy.
Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Stanisław Szymanek od 1975 r. jest członkiem Zarządu Gminnego Związku OSP w Golczewie pełniąc funkcję sekretarza zarządu, prezesa zarządu, a w chwili obecnej komendanta gminnego. Działając społecznie w OSP wpływa na utrzymanie właściwego wyszkolenia drużyn pożarniczych. Jest współorganizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla społeczeństwa. Pod jego egidą drużyny pożarnicze startują w zawodach powiatowych i wojewódzkich. Organizuje wypoczynek letni dla dzieci strażaków na obozach szkoleniowo-wypoczynkowych. Jest głównym inicjatorem wyposażania OSP w sprzęt specjalistyczny niezbędny do działań ratowniczych. W tej dziedzinie współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządem Wojewódzkim Związku OSP RP. Jest inicjatorem wielu prac społecznych strażaków na rzecz środowiska. Jest koordynatorem współpracy pomiędzy jednostkami gminnymi OSP a lokalnymi organizacjami działalności pożytku publicznego i samorządu terytorialnego.

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Andrzej Radecki jako dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie jest organizatorem bezpłatnych akcji np. badań mammograficznych, badań przeciwko osteoporozie. Dzięki jego inicjatywie pacjenci mają możliwość pobrania na miejscu materiałów do badań diagnostycznych oraz dostęp do lekarzy specjalistów: laryngologa, ginekologa, chirurga, pediatry. Kierowana przez pana Radeckiego jednostka nie posiada zadłużenia z tytułu prowadzonej działalności.
Społecznie pan Andrzej Radecki czynnie udziela się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie. W 2014 r. był zaangażowany w zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Golczewo. Jako strażak koordynuje działania strażaków-ochotników podczas organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych w gminie Golczewo. Bierze również udział w akcjach strażackich, a mając doświadczenie zawodowe udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym np. w wypadkach samochodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *