Kto odpowie za stratę gminy Kamień Pomorski przy przetargu na dostawę gazu?

W styczniu na portalu ikamien.pl ukazał się materiał pt. “Zniknęło 320.000, zł z przetargu na dostawę gazu!”. Z treści tego artykułu wynika, że zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim złożył Burmistrz Kamienia Pomorskiego.  Z treści informacji przekazanej przez Prokuraturę Rejonową redakcji ikamien.pl wynika, że Burmistrz Kamienia Pomorskiego poinformował Prokuraturę o przywłaszczeniu pieniędzy w kwocie 320.000, zł stanowiące wadium części uczestników przetargu na dostawę paliwa gazowego grupie zakupowej.

Niestety z informacji, do jakich dotarła nasza redakcja, sprawa ta ma drugie dno. Mam nieodparte wrażenie, że Pan Burmistrz Kamienia zapomniał poinformować Prokuraturę Rejonową w Kamieniu Pomorskim, że w dużej mierze sam jest odpowiedzialny za dopuszczenie do zniknięcia wpłaconego na konto, nie należące do Gminy Kamień, wadium w wysokości  495.000 zł.

Sprawa zaczęła się 19 kwietnia 2017 roku, kiedy to gminy: Kamień Pomorski, Dziwnów, Wolin, Golczewo, Świerzno, Dobra, Nowogard, Maszewo oraz Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim podpisali porozumienie w sprawie utworzenia tzw. “Grupy zakupowej”. W wyniku tego porozumienia gmina Kamień Pomorski została wyznaczona na lidera grupy i to ona była odpowiedzialna za przeprowadzenie przetargu.  W wyniku tego porozumienia, przetarg nieograniczony na “Dostawę i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu Grupy zakupowej”  w ramach tak zwanej usługi kompleksowej prowadziła na podstawie udzielonego jej przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego pełnomocnictwa prywatna  firma “PROSPEKTRUM” Usługi Ekonomiczne z Kołbaskowa. To adres i dane tej firmy były podane w ogłoszeniu o zamówieniu i konto bankowe tej firmy było podane jako to, na które należy wpłacać wadium dopuszczające oferentów do wzięcia udziału  w przetargu na dostawę gazu. Ogłoszenie o  zamówienie  na kompleksową dostawę paliwa gazowego do punktów poboru gazu Grupy Gmin i Powiatu Kamieńskiego oraz ich jednostek organizacyjnych ukazało się  w dniu 28.04.2017 r.  Według Informacji z otwarcia ofert, jaka ukazała się w dniu 05.08.2017r., wynika, że zamówienie podzielono na część I i II. Na część I wpłynęła 1 oferta, a na część II – 6 ofert. Wszystkie firmy dopuszczone do udziału w przetargu wpłaciły, zgodnie z zapisami Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, stosowne wadium w wysokości  15.000, zł, dotyczącej I części postępowania oraz w wysokości 80.000, zł firmy z II części postępowania. Łącznie firmy ubiegające sie o realizację zamówienia, na prywatne konto firmy organizującej zamówienie, wpłaciły 495.000 zł wadium.

Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 05.08.2017 r., i nie byłoby sprawy gdyby nie fakt, że konto prywatnej firmy zajął komornik sądowy na poczet należności, jakie ta firma posiada wobec swoich wierzycieli. Sprawa się rypła i zrobiła się afera. Pięć firm, które wpłaciły wadium, a przetargu nie wygrały, czekały na zwrot wadium, a pieniędzy nie było. Na włodarzy Kamienia Pomorskiego padł blady strach. Zaczęli szukać  winnych.

Chłopcami do bicia mieli zostać urzędnicy, zajmujący się, z racji zajmowanych etatów, zamówieniami publicznymi. Lecz w tej sprawie urzędnicy o szczegółach przetargu nie byli informowani. By winę zwalić na podległych Burmistrzowi urzędników dokonano po cichu zmiany regulaminu organizacyjnego. Zmiana została dokonana Zarządzeniem nr 175/2017 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Rozporządzeniem tym wykreślono stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych.

Podpisując upoważnienie do przeprowadzenia tego Przetargu Burmistrz Stanisław Kuryłło złamał swoje Zarządzenie nr 7/15 z dnia 20 stycznia 2015 roku. Zarządzeniem tym Burmistrz powołał stałą komisje przetargową oraz ustanowił regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim. W tym opisywanym przetargu nie uczestniczyli Stali członkowie komisji powołani Zarządzeniem Burmistrza z  2015 r. By zamaskować swój błąd w dniu 12 czerwca 2017 r., półtora miesiąca po ogłoszeniu   przetargu, Burmistrz Zarządzeniem nr 98/2017 r. z dnia 12 czerwca 2017 r., w prowadza nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych. W nowym regulaminie znajdują się już istotne zmiany umożliwiające przeprowadzenie tego  przetargu przez osoby wyznaczone do komisji każdorazowo przez Burmistrza. Nie ma już stałych członków komisji. Odpowiedzialność się rozmywa. Choć nie do końca, gdyż w nowym Regulaminie udzielania zamówień Publicznych jest rozdział “Kompetencje Kierownika Zamawiającego” – którym na podstawie przepisów jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego – które określają jego osobistą odpowiedzialność za sprawy organizacji postępowań przetargowych.

Gmina Kamień Pomorski jest zobowiązana do zwrócenia wszystkim uczestnikom przetargu wadium. Łącznie 495.000, zł. Firmy, które wygrały przetarg mogą dostać wadium później po zrealizowaniu zamówienia. Pozostałe powinny je dostać już w sierpniu 2017 r.

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim na podstawie zawiadomienia Burmistrza Kamienia Pomorskiego, szuka winnych. Proponowałbym, by sprawdziła bliżej rolę w tym przetargu samego Burmistrza. Należy ustalić czy nie mamy tu do czynienia z działaniem na szkodę Gminy Kamień Pomorski przez jej Burmistrza.

Jak na razie Gmina Kamień musi zwrócić wszystkim uczestnikom postępowania wadium wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Z tego co mi wiadomo, przynajmniej część wadium została już zwrócona. Jakoś tak po cichu, bez rozgłosu. Czyżby ponownie Burmistrz działał wbrew przepisom i złamał dyscyplinę finansów publicznych?

Panie Przewodniczący Rady, czas  by Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zajęła się  wyjaśnieniem tej sprawy.

Waldemar Taranowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *