Obszary wiejskie Pomorza Zachodniego z kolejnym wsparciem

Lepsze place zabaw, nowe działalności gospodarcze, utworzenie strefy rekreacyjnej oraz kolejne miejsca dla rowerzystów. Na takie działania, które zostaną zrealizowane na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego, zostanie przeznaczone wparcie z PROW 2014-2020 o łącznej wysokości ok. 740 tys. zł. Podpisy na dokumentach złożyli 26 i 27 października br. wicemarszałek Olgierd Kustosz i członek zarządu Stanisław Wziątek. 

Unijne środki kolejny raz pomogą w powstaniu małych, lokalnych biznesów. W Golczewie otwarta zostanie serowarnia rzemieślnicza, w której sery produkowane będą wyłącznie z produktów naturalnych. Firma produkcyjno – usługowa, która powstanie w Stuchowie (gm. Świerzno), oferować będzie takie produkty jak: gadżety promocyjno – reklamowe, produkty edukacyjno – dydaktyczne, upominki, zabawki, czy elementy dekoracyjne. Na terenie Połchowa (Kamień Pomorski) będzie można wypożyczyć lub wydzierżawić sprzęt rekreacyjny i sportowy, m.in. rowery, kajaki, rowery wodne czy łodzie. Łączne, unijne, wsparcie tych działań to 195 tys. zł, po 65 tys. zł dla każdego beneficjenta.

Na ścieżce rowerowej w Międzywodziu, w marcu 2023 r., stanie wiata przystankowa, która pełnić będzie także rolę punktu widokowego na Zalew Kamieński oraz panoramę Kamienia Pomorskiego. Na ten cel do Koła Gospodyń Wiejskich Fregata w Międzywodziu trafi z PROW 2014-2020 130 tys. zł.

Bardziej atrakcyjne staną się place zabaw znajdujące się na terenie gminy Płoty. Nowe urządzenia, takie jak: karuzela, bujak, zjeżdżalnia, huśtawka czy zjazd linowy, pojawią się w miejscowościach Dobiesław, Łęczna, Lisowo, Natolewice i Mechowo. Całkowity koszt to ok. 349 tys. zł, z czego unijne wsparcie wyniesie ponad 215 tys. zł.

Strefa rekreacji powstanie nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie. Mieszkańcy i turyści będą mieli do dyspozycji m.in. siłownię plenerową, palenisko z ławkami czy zmodernizowaną ścieżkę pieszo-jezdną. Wsparcie, jakie otrzyma Gmina Borne Sulinowo na realizację tego projektu to ponad 92 tys. zł. Całkowity koszt wyniesie ok. 145 tys. zł.

Blisko 100-metrowa, dwukierunkowa ścieżka rowerowa, z możliwością ruchu pieszego, będzie wybudowana przy ul. Marii Konopnickiej w Cedyni. Zostanie ona doświetlona dodatkowymi lampami LED.  Planowana inwestycja wpisuje się w koncepcję budowy szlaku rowerowego okalającego miasto Cedynia. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 dla Powiatu Gryfińskiego na to zadanie wynosi 100 tys. zł. Całkowity koszt jego realizacji to ok. 170 tys. zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2023 r.

Unijne wsparcie trafiło do beneficjentów za pośrednictwem Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” , Lokalnej Grupy Działania „GRYFLANDIA” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem.

Galeria

wicemarszałek Olgierd Kustosz z władzami powiatu gryfińskiego na tle reprezentacyjnej ścianki
Władze Gminy Płoty z kierownikiem WPROW Urzędu Marszałkowskiego

To top