Obrazy zostają w Szczecinie!

Dwa obrazy – „Handlarze ryb” Augusta Ludwiga Mosta oraz „Szczecin. Widok portu od strony Duńczycy i panorama miasta” monogramisty J.R. – zostają w Szczecinie. To efekt negocjacji przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie z właścicielem płócien – mBankiem.

Oba dzieła zostały zakupione dwie dekady temu dzięki staraniom dr Bogdany Kozińskiej, ówczesnej kierownik Muzeum Historii Szczecin. Sponsorem zakupu był BREBank, dzisiejszy mBank. Obrazy trafiły w długoterminowy depozyt Muzeum i były prezentowane na wystawach stałych w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina.

Na początku bieżącego roku właściciel obrazów postanowił sprzedać swoją kolekcję dzieł sztuki wraz z szczecińskimi obrazami. Obrazy, którymi dotychczas opiekowało się Muzeum Narodowe w Szczecinie miały trafić na aukcję. Dzięki staraniom przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego mBank wycofał się z tego zamierzenia. Dzieła zostały zakupione przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie i będą nadal prezentowane publicznie w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina.

Muzeum Narodowe w Szczecinie pragnie podziękować Towarzystwu Przyjaciół MNS, które korzystając ze swych kontaktów nakłoniło mBank do sprzedaży dzieł bez pośrednictwa aukcji. W tym miejscu możemy jednak z satysfakcja oznajmić, że Muzeum w swych staraniach o zakup obrazów nie pozostało osamotnione. Plan Muzeum polegał na skorzystaniu z prawa pierwokupu na aukcji po cenie wylicytowanej i w tym celu nasza instytucja musiała zgromadzić środki.  Deklarację pomocy złożyli Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Szczecina, oczywiście także Edward Osina, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz wiele innych osób. Muzeum nie ujawniało tych informacji, gdyż mogłyby one mieć wpływ na licytację podczas aukcji.  Muzeum Narodowe w Szczecinie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy gotowi byli zaangażować się w sprawę pozostania obrazów w Szczecinie.

Obecnie wszystkie zobowiązania finansowe przejęło na siebie Towarzystwo Przyjaciół MNS, którego środki pochodzą wyłącznie z darowizn społecznych. Dlatego wszystkich, którzy gotowi byli wesprzeć zakup obrazów, prosimy, jeśli nadal zachowali swoją gotowość do pomocy, o porozumienie się z Towarzystwem Przyjaciół MNS lub bezpośrednio z Muzeum, gdyż mamy wiele planów powiększania kolekcji i każda pomoc zostanie godziwie wykorzystana.

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina. W nowym rytmie pracy Muzeum jest czynne od czwartku do niedzieli w godzinach 12.00 – 18.00. Obraz „Handlarze ryb” Augusta Ludwiga Mosta można podziwiać na kameralnej ekspozycji „Gabinet Biedermeieru” (I piętro), z kolei „Szczecin. Widok portu od strony Duńczycy i panorama miasta” J. Richtera tymczasowo na wystawie „Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku” (II piętro).

August Ludwig Most (1807–1883)
Handlarze ryb, 1846
olej, płótno, 79 x 94 cm
własność: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, depozyt w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Esencją szczecińskiego malarstwa biedermeieru stały się obrazy jednego z bardziej cenionych i popularnych w ówczesnych Niemczech artystów – Augusta Ludwiga Mosta (1807–1883). Pochodzący ze szczecińskiej rodziny rzemieślniczej, wykształcenie artystyczne zdobył on u stargardzkiego malarza Thielego oraz w Królewsko-Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Most osiadł w Szczecinie, gdy był już rozpoznawalnym artystą, nic więc dziwnego, że zamówienia składała u niego znaczna część szczecińskiej elity. Jego prace są świadectwem nie tylko artystycznego kunsztu, ale także pozycji i aspiracji zamawiających. Artysta z wielką pasją uwieczniał ludzi i sceny z ich życia, jak na obrazie „Handlarze ryb” z 1836 roku, przedstawiającym widok tak codzienny w każdym mieście portowym.

 

 

To top