O współczesnej profilaktyce uzależnień. W piątek wojewódzka konferencja dla praktyków

 

O współczesnej profilaktyce uzależnień.

W piątek wojewódzka konferencja dla praktyków

 

Ważna wojewódzka konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień. W piątek, 25 listopada 2022 r. przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnicy ds. uzależnień będą rozmawiać o współczesnych trendach, dostępnej pomocy czy programach rekomendowanych.  Część spotkania zostanie poświęcona zmianom ustawowym, które obligują JST m.in. do przyjęcia jednego wspólnego programu dla działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.  Jest to pierwsze, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, spotkanie organizowane na taką skalę przez Urząd Marszałkowski w tym obszarze. Do Szczecina przyjadą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Zapraszam przedstawicieli JST do ważnej dyskusji. Razem z praktykami będziemy rozmawiać o współczesnych zagadnieniach związanych z profilaktyką, realizowanych projektach, planach na kolejne lata, ale i zmianach prawnych dla JST   – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Z tego względu konferencja rozpocznie się prezentacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20222026. Opracowanie nowego programu wymusiła decyzja ustawodawcy, który wygasił dotychczasowe wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazując na połączenie w jeden dokumentów dwóch dotychczasowych – programu przeciwdziałania uzależnieniom oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Program powstał przy współpracy ekspertek i ekspertów, praktyków. Przy jego tworzeniu spotkały się różne środowiska. Głos miały także organizacje pozarządowe czy przedstawiciel Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jest narzędziem, który kierunkuje i daje podstawy, by podejmować szereg kolejnych działań. To także odpowiedź na obecną sytuację i zmieniającą się rzeczywistość, w tym pojawiające się obszary ryzykownych zachowań, uzależnień behawioralnych – wyjaśnia  p.o. dyrektorki Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Pieczyńska.

Goście spotkania usłyszą też założenia współczesnej profilaktyki oraz  programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – ich ideę oraz powody, dla których warto je wdrożyć w swojej gminie w ramach środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za tę część odpowiadać będą psychoterapeuci Karolina Flacht oraz Bartosz Ślaski z Pracowni Motywacja i Działanie.

Podczas konferencji zostanie również poruszona tematyka FAS/FASD, którą przedstawi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”. Zaprezentowana  zostanie też  informacja o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz pomocy medycznej dostępnej w województwie zachodniopomorskim.

W konferencji uczestniczyć będzie także Pełnomocniczka Marszałka ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Anna Nowak.

Konferencja rozpocznie się w piątek (25.11) o godz. 10 w sali Delfin Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40.

W ramach kontynuacji działań zaplanowano organizację warsztatów w zakresie uzależnień behawioralnych oraz programów rekomendowanych.

Z zapisami programu można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (realizator programu):

http://wws.wzp.pl/aktualnosci/sejmik-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-przyjal-wojewodzki-program-profilaktyki-i-rozwiazywania

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z dochodów uzyskiwanych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Budżet na działania związane z profilaktyką uzależnień w 2022 roku w ramach Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom,  wynosi 666 221 zł (z czego 250 000 zł – przeznaczono na zwalczanie uzależnień, a 416 221 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi).

 

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top