O turystyce i innych obszarach gospodarki wobec kryzysu pandemii

W środę w Świnoujściu rozpocznie się Baltic Business Forum. Tegoroczne spotkanie przedstawicieli biznesu i polityki poświęcone będzie sytuacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w czasie pandemii SARS-CoV-2. Głównymi tematami są turystyka i transport, odbudowa branż po koronakryzysie, wyzwania rozwojowe województwa zachodniopomorskiego i działających tu przedsiębiorców.

To już 13. edycja Baltic Business Forum – odbywających się co roku spotkań świata biznesu i polityki z państw Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Zachodniej oraz Azji. Ich zasadniczym przesłaniem jest promocja Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów z obszaru działania BBF, stymulowanie współpracy regionalnej, wymiana bieżących informacji w zakresie zagadnień ekonomicznych, prawnych i administracyjnych, a także wspieranie działań przedsiębiorców i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Tegoroczne BBF ma przynieść odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji gospodarczej w okresie pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego i takich sektorów jak transport oraz turystyka.

Pandemia Covid-19 zmroziła gospodarkę i nadal silnie na nią oddziałuje. Związane z koronawirusem ograniczenia, lockdowny negatywnie wpłynęły między innymi na turystykę, a przecież 15 procent PKB naszego regionu stanowią dochody z turystyki – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Branża turystyczna to w dużej mierze działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ich kondycja stanowi o dobrobycie regionu. Dlatego od początku pandemii, obok priorytetowych działań w obszarze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa sanitarnego, podejmowaliśmy inicjatywy wspierające zachodniopomorskich przedsiębiorców – podkreśla Olgierd Geblewicz.

Marszałek przypomina, że podmioty z branży turystycznej otrzymały pomoc z Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, a także były beneficjentami dużych kampanii promujących wypoczynek na Pomorzu Zachodnim. Dzięki temu wielu przedsiębiorcom udało się przetrwać głębokie lockdowny, a później uzyskać dobre wyniki w sezonach wakacyjnych. W tym roku region odwiedziło 13,5 proc. więcej turystów niż w 2020.

W pierwszej piątce polskich miejscowości nadmorskich, w których wypoczynku poszukiwali Polacy i goście z zagranicy, cztery to miejscowości zachodniopomorskie. 60 procent wszystkich wypoczywających wybrało Pomorze Zachodnie – informuje marszałek Olgierd Geblewicz.

Konsekwentne budowanie marki regionu, działania proekologiczne, promowanie zrównoważonej turystyki (m.in. rowerowej) przynosi korzyści i przedsiębiorcom, i samorządom lokalnym. Tylko w lipcu i sierpniu gminy nadmorskie Pomorza Zachodniego zainkasowały ponad 15,5 mln zł z tytułu opłaty miejscowej-turystycznej.

Jakimi wynikami zamknie się cały rok 2021? W których branżach koronakryzys będzie najbardziej odczuwalny? Co mówią gospodarcze prognozy na 2022? O tym debatować będą uczestnicy Baltic Business Forum.

1 i 2 grudnia do Świnoujścia przyjadą przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski, Forum Obywatelskiego Rozwoju i innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Będzie również liczna reprezentacja samorządowców, m.in. władze Obwodu Odeskiego i miasta Truskawiec. Marszałek Olgierd Geblewicz weźmie udział w obradach on-line. Władze województwa podczas Baltic Business Forum reprezentować będzie też Członek Zarządu WZ Stanisław Wziątek.

Organizację wydarzenia wspiera województwo zachodniopomorskie.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top